04 de juny de 2018
04.06.2018

Girona se situa entre les cinc províncies on més s'ha concentrat la banca des del 2008

El Banc d'Espanya avisa que l'elevada concentració bancària a Espanya pot afectar la competència · Les cinc entitats més grans acaparaven menys del 50% del mercat de Girona; el 2016, la seva quota conjunta de mercat se situa per sobre del 82%

04.06.2018 | 12:01

El Banc d'Espanya ha advertit que la concentració del mercat bancari amb dades de 2016 –les últimes disponibles– es conforma com un element de «potencial preocupació», ja que se situa «bastant» per sobre de la mitjana de la zona euro.

Així es desprèn de l'article Concentració i competència bancària a Espanya: l'impacte de la crisi i la reestructuració, inclòs en la revista Estabilidad Financiera, elaborada pel banc, on apunta que aquesta situació planteja l'interrogant sobre els possibles efectes que pot tenir sobre el nivell de competència.

«Com menys bancs i més grans existeixin, més fàcil és comportar-se d'una forma no competitiva (colusiva) i, per tant, obtenir rendes de monopoli o oligopoli», sosté el text, al mateix temps que afegeix les barreres d'entrada o la prestació de serveis de gran qualitat a preus més baixos que els competidors com altres elements que també poden fer guanyar quota de mercat.

Segons l'anàlisi realitzada pel Banc d'Espanya a escala regional, tenint en compte el mateix índex que en la comparació nacional, l'augment de la concentració supera els 1.000 punts en cinc províncies (Barcelona, Girona, Tarragona, Terol i Saragossa). A l'altre costat de la balança, amb augments inferiors als 200 punts, se situen Càceres, Ciudad Real, Conca i Granada. Àvila és l'única província en la qual ha caigut la concentració des del 2008.

En conjunt, el 2016 la concentració se situava per sota dels 1.800 punts -fet que es correspon amb un mercat moderadament concentrat- en 31 províncies, mentre que en les 21 restants se superava aquest llindar, la qual cosa indica que estan altament concentrats. Concretament, destaca l'elevada concentració de Terol, l'índex de la qual supera els 3.500 punts, seguit a certa distància d'Osca (2.663), Zamora (2.410) i Tarragona (2.365). A l'altre costat de la balança, el mercat menys concentrat és València, situant-se també per sota de 1.200, Madrid, Badajoz i Valladolid.

Pel que fa a Girona, el 2008, les cinc principals entitats (CR-5) acaparaven menys del 50% del mercat en termes d'actiu total; el 2016, la seva quota conjunta de mercat se situa per sobre del 82%. Si tenim en compte la totalitat dels competidors, l'índex de Herfindahl (HHI) ha passat de menys de 1.800 punts a prop de 2.500, la qual cosa suposa situar-se entre les províncies amb més concentració.

En termes de CR-1, l'entitat que lidera el mercat, excepte en nou províncies, en la resta ha augmentat, destacant l'increment de 17 punts percentuals, el que implica gairebé duplicar la quota a Girona.

La reestructuracióp de la crisi

Els autors del text, Cruz-García, Fernández de Guevara i Maudos, indiquen que el sector bancari espanyol ha experimentat una «profunda» transformació en els últims anys, un procés que ha tingut com a objectiu corregir els desequilibris que va acumular en els anys d'expansió.

La principal via per la qual la indústria bancària s'ha reestructurat, tal com expliquen, ha estat mitjançant la concentració de mercat. Segons dades del Banc Central Europeu (BCE) recollides en aquest article, el nombre d'entitats de crèdit ha caigut un 43% entre 2008 i 2016, la qual cosa representa 155 competidors menys, fins a situar-se en un total de 207.

De la mateixa manera, i en paral·lel a la reducció del nombre de bancs, la concentració de mercat també ha augmentat. Si el 2008 les cinc principals entitats acaparaven el 42% del mercat en termes d'actius, vuit anys després la seva quota conjunta de mercat se situava en el 61,8%. Això suposa un increment del 46%, «molt» per sobre de la mitjana de la zona euro.

No obstant això, el Banc d'Espanya assegura que el nivell actual de concentració es manté per sota dels llindars a partir dels quals un mercat es considera excessivament concentrat. Per al BCE i altres autoritats, com el Departament de Justícia o la Comissió de Comerç dels Estats Units, un mercat està excessivament concentrat a partir d'un valor de 1.800 de l'índex de Herfindahl. A Espanya, aquest índex se situa en 937 punts.

A partir de les reformes introduïdes l'any 2008, que van marcar un punt d'inflexió en l'evolució del sector bancari després d'un canvi de cicle i l'inici de la reestructuració, l'augment de la concentració del mercat és un tret comú en gairebé totes les províncies.

En definitiva, el Banc d'Espanya constata que, des de la crisi, el nou escenari és el d'un mercat on s'ha reduït intensament el nombre de competidors i s'ha incrementat la concentració. De fet, en aquest últim cas, el creixement ha estat tan intens que, malgrat partir d'un nivell per sota de la mitjana europea el 2008, en l'actualitat la concentració del mercat espanyol supera la de la zona euro.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
Enllaços recomanats: Premis cinema