07 de juliol de 2018
07.07.2018

Un «actor clau» que «cal tenir present»

07.07.2018 | 00:49

Les polítiques forestals i de territori requereixen un consens previ que ara no existeix, apunten des del CFC, que reivindica que propietaris forestals, silvicultors i el món de la pagesia tinguin un paper clau en la governança d'una futura agència amb la gestió forestal sostenible com a prioritat per la conservació i millora dels espais forestals i agraris. A la vegada, denuncien la incoherència entre la retallada pressupostària dels darrers anys en matèria d'ajuts públics, amb la voluntat del govern d'ampliar les àrees protegides sense cap mesura de foment de la seva gestió. Recorda el CFC que el sector ja disposa d'eines de participació i col·laboració pública i privada que cal integrar també en la implementació de les polítiques de conservació. Amb més de 25 anys d'experiència, el Centre de la Propietat Forestal és un «actor clau» que també «cal tenir present» en el disseny de les estratègies i eines de conservació. La tasca del sector forestal posa en valor espais rurals de més de la meitat del territori català –zones amb greus problemes de despoblació i manca d'activitat econòmica– millorant les funcions ambientals i recreatives d'aquests espais, produint matèries primeres renovables i essencials pel país, i creant riquesa i llocs de treball en «un medi rural desenvolupat i equilibrat amb les conurbacions».

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook