15 de setembre de 2018
15.09.2018

El cost per hora treballada cau un 2 per cent al segon trimestre de l'any

L'Institut Nacional d'Estadística atribueix aquesta disminució a la influència de la Setmana Santa

15.09.2018 | 01:43

El cost per hora treballada va caure un 2% al segon trimestre respecte el mateix període de l'any anterior, segons les dades provisionals de l'Índex de Cost Laboral Harmonitzat (ICLA) publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). L'organisme va explicar que aquest retrocés del cost per hora es deu al major nombre d'hores treballades al trimestre en comparació amb el mateix període de 2017, ja que la Setmana Santa va tenir lloc aquest any en la seva major part al primer trimestre, mentre que el 2017 va ser al segon. Aquest retrocés del cost per hora es registra després d'acumular quatre trimestres consecutius d'alces interanuals. Eliminant els efectes estacionals i de calendari, el cost per hora va avançar un 0,9% al segon trimestre en relació amb el mateix període de 2017. Amb aquest repunt, s'encadenen sis trimestres de taxes positives en la sèrie corregida.

Per la seva banda, la taxa de variació trimestral (segon trimestre de 2018 sobre el primer del mateix any) mostra un augment del cost per hora treballada del 2,5% respecte el trimestre anterior a causa, fonamentalment, del major pes de les pagues extraordinàries i endarreriments al segon trimestre de l'any respecte el primer, així com a l'efecte Setmana Santa.

Per components, la pujada del 2,5% del cost laboral total en taxa intertrimestral es deu a l'avanç en un 4,3% del cost salarial, davant del retrocés d'altres costos del 2,8%. El cost laboral, excloent pagaments extraordinaris i endarreriments, va baixar en un 1,2% respecte el trimestre anterior.

En la sèrie de dades desestacionalitzada i corregida de calendari, el cost per hora treballada va pujar un 0,1% en taxa trimestral, davant de l'estabilitat experimentada en el trimestre anterior. En la sèrie corregida, el cost salarial va mostrar un avanç del 0,1%. Les seccions que van registrar els majors increments anuals al segon trimestre d'aquest any van ser subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat (+3,3%), activitats financeres i d'assegurances (+ 2,3%) i hostaleria (+1,7%).

Per la seva banda, els majors descensos es van donar en indústries extractives (-8,9%), educació (-7,6%) i activitats sanitàries i de serveis socials (-3,9%). Si s'eliminen els efectes estacionals, les activitats amb taxes anuals més elevades es van registrar a informació i comunicacions (+4,1%) i activitats financeres i d'assegurances (+3,9%).

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook