13 de octubre de 2018
13.10.2018

diferències entre inversió directa i indirecta

13.10.2018 | 00:04

A l'hora d'invertir, hi pot haver un enfocament directe o indirecte. La inversió directa implica comprar i mantenir actius individuals un mateix. Es tracta de posseir accions d'una empresa, bons del Tresor o adquirir béns físics com un immoble o obres d'art. La titularitat directa dels actius indica una plena responsabilitat sobre aquests i el titular pot decidir quan i què comprar i quan i què vendre.

Per altra banda, la inversió indirecta implica invertir els diners en un vehicle d'inversió com un fons d'inversió que recull els diners de molts inversors i els utilitza per comprar actius com ara accions o bons per generar una rendibilitat. Un fons està gestionat per un expert en inversions que s'encarrega d'adoptar les decisions pertinents. Com a inversor es posseeix una part del fons, en lloc de posseir els actius en què inverteix aquest i té dret a un percentatge de les rendes i el creixement que aquest vehicle generi.

Invertir directament ens ofereix el control total sobre l'assignació dels nostres diners, però no és pas una activitat que sigui apta per a tots els públics. Serem els nostres propis encarregats de monitoritzar les nostres inversions i de prendre les decisions de compra i venda dels actius que les composen. Aquesta activitat pot ser complexa i requerir temps. A més, pot ser difícil arribar a una àmplia diversificació de les inversions si no es compta amb una àmplia quantitat de diners per poder-los invertir en el moment.

Invertir indirectament pot ser una opció més adequada si s'està disposat a delegar tota aquesta feina en un professional, però, tot i això, és molt important que sempre revisem les nostres inversions indirectes d'una forma regular per poder assegurar-nos que satisfan les nostres necessitats, i si assoleixen els objectius de rendibilitat.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook