Les comarques gironines són líders en la contractació de menors de 30 anys a tot l'Estat. Malgrat que el 80% de les contractacions es fan el sector serveis, fins a un 16% dels menors que tenen feina ho fan en el sector de la indústria. L'informe anual del SEPE sobre el mercat de treball, que recull les dades de 2017, concreta que les comarques gironines també es una de les províncies, juntament amb Barcelona, on la població juvenil en edat de treballar continua creixent. En dades de l'any passat Girona va guanyar 266 joves més.

A Espanya, el volum total de contractes registrats l'any 2017 en els serveis públics d'ocupació va sumar 21.501.303. El dels subscrits amb joves menors de 30 anys en el mateix període va ser de 7.598.321 i va representar el 35,34% sobre el total de la contractació. En el cas de Girona, van ser 125.511 contractes, el que suposa un 43,62% sobre el total dels contractes laborals signats a la província. En 21 províncies el percentatge de contractes concertats amb joves va superar la mitjana estatal. Girona va mostrar el més alt i Jaén el més baix (27,06%).

Des del punt de vista territorial, des de 2013 es va produint progressivament un increment interanual en el nombre d'afiliats joves a diverses províncies; de set en aquell any, passant per trenta-una en 2014, a més de quaranta en 2016 i en 2017 són ja quaranta-sis. Les de major increment interanual van ser Melilla (10,86%), Guadalajara (7,49%), Saragossa (7,03%), Madrid (6,78%) i Àlaba (6,68%). Girona, Burgos, Ceuta i Múrcia mostren una variació interanual entorn de la mitjana estatal del col·lectiu. Les de caràcter negatiu van ser Palència (10,34%), Zamora (3,60%), Jaén (3,41%) i Lugo (2,20%).

Aquestes xifres tenen una certa correlació amb l'atur de llarga durada. A Ceuta, Melilla, Biscaia, Àlaba i León l'atur juvenil de llarga durada és bastant elevat mentre que a les Illes Balears, Girona, Guadalajara i Sòria és al contrari. També té una translació en els beneficiaris de les prestacions d'atur: sobre el total de perceptors i destaquen Illes Balears (17,82%), Ceuta (16,97%), Girona (15,33%), Tarragona (13,68%) i Osca (13,67%).

El perfil del contractat

Malgrat que en el cas d'Espanya la franja d'edat d'entre els 25 i els 29 anys és la més elevada, a Girona la tendència es reparteix més en totes les franges.

Malgrat això, pel que fa als sectors, 8 de cada 10 contractes que sigenen els joves es per a treballar en el sector serveis, una situació que es repeteix a Espanya. De fet, un de cada tres contractes són per fer de cambrer o per treballar en un comerç.

El perfil del contractat més habitual és un home d'entre 25 i 29 anys amb un nivell formatiu d'ESO, ocupació temporal i jornada a temps complet dins del sector serveis.