03 de novembre de 2018
03.11.2018
Diari de Girona

Els quatre grans bancs superen les proves d'estrès de l'Autoritat Bancària Europea

Santander, el més solvent, i Sabadell, el menys, segons els tests, malgrat que tots mantindiren el nivell de màxima qualitat al final del 2020. Es mesura la capacitat de resistència de la banca en un escenari sense grans sorpreses i un altre estressat

03.11.2018 | 01:12
El Santander és el banc espanyol que millor resultats ha presentat a les proves de resistència.

El Banc Santander és el grup espanyol més solvent dels grans en el pitjor escenari dels test d'estrès, mentre que en la banda oposada, amb una ràtio de capital més ajustada figura Sabadell, segons les dades publicades avui per l'Autoritat Bancària Europea (EBA, per les seves sigles en anglès).

Els quatre grans bancs espanyols -Santander, BBVA, CaixaBank i Sabadell- aguanten de sobres l'escenari més sever plantejat en les proves de solvència, doncs són capaços de mantenir a final de 2020 un nivell de capital de màxima qualitat CET1 d'almenys el 5,5%, el mínim que exigeix el mercat.

No obstant això, entre les diferents entitats hi ha diferències i Santander comptaria amb una ràtio fully loaded -tenint en compte les futures exigències de capital- de 9,20% la qual cosa el col·loca com el més solvent, per damunt de CaixaBank, amb el 9,11%, BBVA el 8,80% i Sabadell, el 7,58%.

A diferència del passat, Bankia no ha participat aquesta vegada en les proves de resistència perquè estava immersa en la seva fusió amb BMN el 2017 i resultava complicat aportar una imatge del grup per sotmetre a l'examen d'estrès, per això l'EBA el va eximir.

En els test d'estrès publicats ahir als quals s'han sotmès 48 entitats que representen el 70% dels actius bancaris europeus, no hi ha aprovats ni suspensos, encara que sí suficient informació perquè el mercat i els analistes coneguin les fortaleses i debilitats de les diferents entitats.

Les proves de l'EBA consisteixen a mesurar la capacitat de resistència de la banca a un escenari base en el qual l'economia no doni grans sorpreses i un altre estressat, realment el més interessant, per mesurar la seva capacitat de resistir futures turbulències econòmiques. Els quatre grans bancs espanyols han hagut de fer front a un hipotètic escenari en el qual el PIB espanyol cauria el 0,3% el 2018, aprofundiria en la recessió el 2019 amb un retrocés de l'1,5%, per créixer un 1,1% el 2020; tres exercicis en els quals l'atur seria superior al 15%.

En el cas de Regne Unit, un dels països europeus clau per a la banca espanyola, ja que Santander com Sabadell estan allà presents, les proves semblen tenir en compte l'escenari més dur del «Brexit» amb una contracció del 2,8% aquest any i del 2,2% el 2019; el 2020 l'economia pujaria l'1,8%.

Menys dures ara que en el passat són les condicions a Llatinoamèrica, la qual cosa afecta especialment Santander i BBVA, ja que el primer aguanta un escenari en el qual l'economia del Brasil cau un 1,8% el 2018, però puja un 0,4% el 2019 i un 3,5% el 2020.

A Mèxic, la principal font d'ingressos de BBVA, i on també està el Banc Santander, l'economia cauria un 0,8% el 2018 i avançaria un 0,4 i un 3,9% el 2019 i 2020, respectivament. En el cas de Turquia, malgrat les dificultats del país i la forta depreciació de la lira, l'escenari més advers per a BBVA, principal accionista de Garanti Bank, preveu que l'economia caigui un 0,8% el 2018, no obstant això, el 2019 ja pujaria un 1,9% i el 2020 un 3,5%.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook