10 de novembre de 2018
10.11.2018
Diari de Girona

Un estudi estableix que el 53,9% dels empleats estan sobrequalificats per al seu lloc de treball

Aquest percentatge és sis dècimes superior al que es va registrar a finals de l'any 2016. L'informe destaca que el fenomen està molt present entre els joves, ja que dos de cada tres treballadors d'entre 16 i 24 anys estan sobrequalificats

10.11.2018 | 01:11
La sobrequalificació afecta més les dones que els homes.

El 53,9% dels treballadors estan sobrequalificats per al seu lloc de treball, percentatge sis dècimes superior a l'existent en finalitzar el 2016, segons l'«Avanç del Mercat Laboral» elaborat per Asempleo i Analistes Financers Internacionals (AFI). Durant els primers anys de la recuperació econòmica, la sobrequalificació es va disparar, però va començar a corregir-se a l'últim trimestre del 2016.

No obstant això, apunta l'esmentat estudi, el creixement dels ocupats (un 4,5% fins al segon trimestre d'aquest any) «s'ha vist novament marcat per aquest fenomen», aportant més de 3,1 punts a aquest increment. Mentrestant, els infraqualificats s'han mantingut estables a l'entorn del 3,6%, mentre que els qualificats han augmentat lleugerament, si bé han reduït el seu pes sobre el total de treballadors, fins a representar el 42,5% dels cotitzants.

Segons asseguren Asempleo i AFI, la sobrequalificació ha augmentat un 3% entre els homes i un 3,1% entre les dones, mantenint-se la bretxa de gènere al voltant d'un 10%. En concret, el 49,3% dels homes ocupats estan sobrequalificats, percentatge que s'eleva al 59,4% entre les dones ocupades.

A més d'afectar en major mesura les dones, la sobrequalificació també està molt present entre els joves, ja que dos de cada treballadors d'entre 16 i 24 anys estan sobrequalificats per al lloc que ocupen.

Per sectors, les indústries extractives i els serveis professionals són els que concentren un percentatge més gran de sobrequalificats, encara que també destaca el comportament de la construcció, on el 7,3% de l'ocupació creada està sobrequalificada. Només un de cada quatre treballadors de la construcció presenta un ajust adequat entre formació i ocupació.

Segons aquest informe, els contractes temporals han reduït la sobrequalificació des del 14,4% del quart trimestre de l'any 2016 fins al 4% al segon trimestre de 2018. En el cas dels contractes indefinits, només l'1,5% del total de contractes signats en el període analitzat estan adequadament qualificats.

Per comunitats autònomes, Madrid presenta el millor ajust entre formació i ocupació i Canàries el major desajust. Aquelles comunitats on més ha crescut l'ocupació són les que han registrat un major increment de la sobrequalificació. És el cas de les Balears, Extremadura i Canàries. A la banda oposada se situen Navarra i Astúries, que són les autonomies on més s'ha reduït aquest fenomen.

Les comunitats autònomes amb menors taxes d'atur són les que presenten taxes més altes de sobrequalificació: País Basc (59,4%), Cantàbria (58%) i la Rioja, on els sobrequalificats representen ja el 56,4% del total dels ocupats.

«El fenomen de la sobrequalificació semblava ser conseqüència de l'ocupació creada durant la recuperació econòmica, en la qual la finalitat principal va ser crear llocs de treball (...) No obstant això, aquest any estem veient com el nombre de treballadors que ocupa llocs que no són adequats a les seves capacitats i a la seva formació està augmentant», apunta l'informe.


Situació «preocupant»

Per a Asempleo i AFI, aquesta situació és «preocupant» i la seva persistència podria indicar una «clara ineficiència» del mercat de treball, que llastraria la productivitat pels seus efectes negatius sobre la motivació dels treballadors.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook