17 de novembre de 2018
17.11.2018
Diari de Girona

L'OMC ha mostrat el seu suport a la biotecnologia de precisió

17.11.2018 | 01:35
L'OMC ha mostrat el seu suport a la biotecnologia de precisió

Era notícia el dia 7 de novembre que el Comitè d'Aplicació de Mesures Sanitàries i Fitosanitàries de l'Organització Mundial del Comerç (OMC) mostrava el seu suport a la biotecnologia de precisió i a l'edició genètica a través d'una declaració conjunta secundada per 14 governs i organismes científics. Recordo que la Declaració Internacional sobre Aplicacions Agrícoles de la Biotecnologia de Precisió recorda el següent: la innovació agrícola ha tingut un paper essencial en l'augment dels rendiments i la productivitat en civilitzacions en creixement i pròsperes. Les innovacions en biotecnologia de precisió, com l'edició de gens, han permès millores importants en termes de facilitat i precisió en introduir trets desitjables en organismes agrícoles. Els països i organitzacions que donen suport a la declaració comentada, fins a la data, són: Argentina, Austràlia, Brasil, Canadà, Colòmbia, República Dominicana, Guatemala, Hondures, Jordània, Paraguai, Estats Units, Uruguai, Vietnam i la Secretaria de la Comunitat Econòmica dels Estats de l'Àfrica Occidental. Cal tenir en compte que la declaració estableix els següents punts previs:

Les tècniques de biotecnologia de precisió, en conjunt, constitueixen una eina essencial per a la innovació agrícola. El seu ús proporciona als agricultors accés a productes que augmenten la productivitat i preserven la sostenibilitat ambiental. Els reptes ambientals globals, la pressió de les plagues i malalties, la inseguretat alimentària i els canvis en les preferències dels consumidors, entre altres factors, han fet que l'ús i foment d'eines com la biotecnologia siguin vitals per augmentar la producció d'aliments segurs. En aquest sentit, l'abril d'enguany els països participants en el «Seminari sobre edició de genomes per reguladors», organitzat per l'Institut Interamericà de Cooperació per a l'Agricultura (IICA), van compartir un esborrany de declaració sobre les aplicacions de la biotecnologia de precisió.

L'objectiu principal és coordinar els esforços per garantir que els enfocaments reguladors per a aquestes tècniques, que inclouen l'edició de gens, tinguin una base científica i estiguin harmonitzats internacionalment. Cal recordar que el text final de la declaració no és vinculant, però proporciona les pautes necessàries per prevenir les asimetries reguladores i, al seu torn, la potencial interrupció del comerç. Reconeixent les contribucions positives de la biotecnologia de precisió a l'agricultura mundial i la importància de les accions primerenques per minimitzar impactes comercials per diferents enfocaments reguladors, els governs signants de la declaració reconeixen que:

- Els productes de biotecnologia de precisió tenen el potencial d'exercir un paper crític per enfrontar els desafiaments que enfronta la producció agrícola, fins i tot, contribuint a augmentar el subministrament d'aliments i altres productes agrícoles de manera sostenible.

- Els esforços per col·laborar en recerca i la capacitat d'introduir productes útils en el mercat, especialment per part de les petites i mitjanes empreses i dels investigadors del sector públic, són necessaris per aprofitar al màxim el potencial de la biotecnologia de precisió.

- Donades les diferències internacionals en els enfocaments per avaluar la biotecnologia agrícola, els governs han d'evitar distincions arbitràries i injustificables entre productes finals derivats de la biotecnologia de precisió i productes finals similars obtinguts a través d'altres mètodes de producció.

- Per garantir enfocaments adequats basats en la ciència i el risc, s'ha de prestar la deguda atenció a la informació científica i tècnica disponible en actualitzar els marcs reguladors existents.

- Els enfocaments reglamentaris necessaris per garantir la seguretat respecte als productes derivats de la biotecnologia s'han de basar en la ciència i el risc, ser transparents, previsibles, oportuns i coherents amb les obligacions comercials pertinents.

- El treball cooperatiu dels governs per minimitzar les barreres comercials innecessàries ha de continuar sempre que sigui possible.

- Aquest treball de col·laboració ha de promoure un diàleg constructiu sobre possibles assumptes comercials per tal de recolzar un comerç obert i just i fomentar la investigació i la innovació.

-Recorden també que els agricultors necessiten ampliar contínuament l'accés a noves eines per millorar la productivitat, la salut de les plantes i els animals i la sostenibilitat ambiental. Eines que els ajuden a afrontar desafiaments globals com ara el canvi climàtic, la pressió de plagues i malalties, i la seguretat dels subministraments d'aliments arreu del món. També satisfà les demandes dels consumidors el fet de tenir aliments més saludables i de més qualitat a preus assequibles.

- És per això que les polítiques governamentals han de continuar fomentant la innovació, tant en el sector públic com en les petites i mitjanes empreses, i mitigar les barreres innecessàries a l'entrada de productes agrícoles.

- En alguns casos, la biotecnologia i l'edició de gens pot generar organismes amb característiques similars a les que es poden obtenir a través de la reproducció convencional. En altres casos, els organismes generats poden tenir característiques similars a les introduïdes en organismes que utilitzen tecnologies d'ADN recombinant. En qualsevol cas, la seguretat d'aquests productes pot abordar-se mitjançant els marcs reguladors existents per a productes agrícoles i les normes de seguretat basades en les característiques del producte o organisme.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
L'últim El més llegit