24 de novembre de 2018
24.11.2018
Diari de Girona

El 39,26 per cent de les empreses creades a la província entre 2008 i 2018 han tancat

?La demarcació és la segona de Catalunya que presenta un major percentatge de destrucció de societats en aquest període ?La província d'Alacant ha vist com gairebé el 60 per cent de les companyies creades ha anat desapareixent

24.11.2018 | 00:35
Més de 7.000 empreses de Girona han tancat en 10 anys.

El 39,26 per cent de les empreses que s'han creat a la demarcació de Girona entre els anys 2008 i octubre de 2018 han tancat o es troben en una situació crítica, un tant per cent lleugerament inferior a la mitjana espanyola (39,34 per cent). Concretament, han tancat o es troben en una situació crítica 7.030 de les 17.905 que es van crear, segons un estudi d'Axesor. La demarcació de Girona és la segona amb un major percentatge de destrucció d'empreses a Catalunya, només per darrere de Tarragona (41,54 per cent), mentre que a Barcelona va ser del 32,28 per cent i a Lleida, del 35,46 per cent. La província amb major destrucció d'empreses durant el període entre 2008 i 2018 és la d'Alacant, amb un 58,30 per cent, seguida de Màlaga, amb un 53,04 per cent, i Castelló, amb un 52,62 per cent.

Pel que fa a les dades del conjunt de l'Estat, almenys 394.314 de les companyies creades han tancat o es troben en una situació crítica. En tot cas, la majoria de les companyies no arriba a comunicar mai el seu tancament oficial. De fet, de les empreses creades des de 2008 fins a la data, el nombre de tancaments oficials és de 122.650, només un 12,2% del total de societats creades en aquest període. Però a aquesta xifra se suma la d'aquelles la fulla registral de les quals ha estat tancada, que ascendeix a un total de 21.879. Les empreses amb tancament de fulla registral són aquelles que porten almenys tres anys sense anotar cap tipus d'activitat al Registre Mercantil i que en la majoria dels casos en realitat estan tancades, encara que no ho hagin comunicat oficialment.

Finalment, l'estadística es tanca amb el nombre d'empreses amb un nivell de risc extrem (amb un scoring de solvència de 0 a 2 punts sobre 10), que s'eleva a un total de 249.785 empreses. Es tracta de companyies que o bé han tancat efectivament, encara que no ho hagin comunicat oficialment, encara no han complert els tres anys d'inactivitat necessaris per al tancament del full concursal o bé travessen una situació crítica de solvència i activitat, en nombroses ocasions immerses en processos concursals.

Entre els sectors en què l'emprenedoria passa per més dificultats sobresurt l'hostaleria. Així, entre 2008 i octubre de 2018 s'han creat 87.989 empreses, però d'elles, almenys 53.266 han tancat oficialment o viuen una situació de gran dificultat (tancament de fulla registral o amb una puntuació extremadament baixa en el seu scoring de risc), un 60,54% del total de l'emprenedoria en el sector. En segon lloc, se situa la construcció, amb un percentatge del 53,15% (de nou, entre tancaments oficials, tancaments de fulla registral i empreses amb nivell de risc extrem): en aquests 10 anys s'han creat 155.091 empreses de la construcció, de les quals almenys 82.436 estan en una mala situació o han clausurat la seva activitat.

A la resta d'activitats, la taxa de mortalitat i problemes de les empreses creades des de 2008 cau per sota del 50%. On el percentatge és més elevat és en transport i emmagatzematge, un 42,8%, amb 13.395 empreses tancades o en dificultats d'un total de 31.296 societats constituïdes. Per darrere hi ha la indústria manufacturera, amb una taxa del 42,14% (26.761 empreses en problemes d'un total de 63.506 altes). Un altre sector en què hi ha moltes males experiències entre l'emprenedoria és el del comerç, en el qual un 40,3% de les noves empreses registrades entre 2008 i 2018 han tancat o passen per una situació crítica (88.917 d'un total de 220.479).

Des de l'any 2008 s'han creat més d'un milió d'empreses. Segons les dades analitzades pel Gabinet d'Estudis Econòmics de l'agència de ràting Axesor, entre 2008 i octubre d'aquest any s'han donat d'alta 1.002.362 societats mercantils. Els sectors que lideren l'emprenedoria són comerç (220.479 empreses); construcció (155.091 altes); activitats professionals, científiques i tècniques (115.023 companyies) i hostaleria (87.989 empreses). En termes geogràfics, Madrid ha liderat l'emprenedoria al llarg d'aquests 10 anys, amb 210.310 societats mercantils, seguida de Catalunya, amb 190.197 empreses, Andalusia, amb 162.847 inscripcions, i València, on el nombre de registres és de 114.929.

D'altra banda, Axesor també ha analitzat l'evolució de la creació d'empreses a l'octubre. El mes passat es van donar d'alta 6.860 noves societats a Espanya, una xifra que representa un 4,7% menys que en el mateix mes de 2017. En el conjunt de l'any, s'han creat 80.348 empreses, un 0,1% menys que en el mateix període de l'exercici passat.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
L'últim El més llegit