08 de desembre de 2018
08.12.2018

Onze milions en ajuts per a ramaderia ecològica i zones amb limitacions naturals

El Departament d'Agricultura vol compensar l'increment de costos associats a les pràctiques respectuoses amb el medi ambient. També vol fomentar sistemes agraris sostenibles tot tenint en compte les exigències mediambientals

08.12.2018 | 01:22
Agricultura ecològica a la fundació Drissa de Campllong, al Gironès.

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha informat que continua efectuant els pagaments del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya PDR.cat2020. D'aquesta manera, a partir del 16 de novembre es van fer efectius els pagaments dels imports corresponents a la campanya 2017 de l'ajut per a la Ramaderia Ecològica i el pagament restant de l'ajut a les Zones amb Limitacions Naturals, que es correspon amb el 60% de l'ajut.

Aquests ajuts, amb compromisos a cinc anys vista, s'emmarquen dins del PDR.cat2020, amb el cofinançament del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). L'import total dels pagaments és de 5.126.928,29 euros per a la Ramaderia ecològica, que aniran a parar a 531 beneficiaris de 30 comarques, i 6.651.042,76? del 60% restant de l'ajut a les Zones amb limitacions naturals, que seran per a 4.989 beneficiaris de 35 comarques, i amb un impacte en 302.710 hectàrees.

Ramaderia ecològica

L'objectiu d'aquest ajut és compensar «el lucre cessant i l'increment de costos associats a pràctiques respectuoses envers el medi ambient que suporten els operadors ecològics». En aquest sentit, l'operació té en compte la variació en el rendiment productiu, la millora de les instal·lacions i la reducció de la densitat animal, i la disminució dels transports d'animals entre granges de cria i d'engreix. Així mateix, també preveu la variació en els costos per l'increment de la despesa relativa a la major dedicació dels productors i la inclusió de farratges ecològics en la dieta, en substitució d'una dieta únicament basada en pinsos concentrats.

Per aquest concepte, a l'Alt Empordà s'han atorgat 196.229,83 euros per a 23 beneficiaris, al Baix Empordà, 13.157 euros per a dos projectes, a la Cerdanya, 448.461 euros per a 53 projectes, a la Garrotxa, 126.642 euros per a quinze iniciatives, al Gironès, 75.353 euros repartits entre cinc expedients, a la Selva, 10.675 euros per a un sol beneficiaris, al Pla de l'Estany, 122.587 per a sis casos, i al Ripollès, fins a 971.416 euros per a 84 iniciatives.


Zones amb limitacions

La voluntat d'aquests ajuts és assegurar un ús continuat de les terres agràries, contribuir al manteniment d'una comunitat rural viable, que possibiliti la conservació del camp, i mantenir i fomentar sistemes agraris sostenibles amb especial consideració envers les exigències mediambientals. Per això, es compensa els costos addicionals i les pèrdues de renda per la realització de l'activitat agrària en les zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques, concedint els pagaments als agricultors que duguin a terme la seva activitat agrària en aquestes zones.

En aquest cas, l'Alt Emporà s'han pagat 25.773 euros per a 25 beneficiaris, la Cerdanya 602.324 euros per a 174 sol·licituds, a la Garrotxa 264.514 euros per a 128 iniciatives, al Gironès 1.121 euros per a un sol expedient, a la Selva 14.879 euros per a vuit expedients i al Ripollès 697.144 euros per a 189 propostes.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook