19 de desembre de 2018
19.12.2018

Inversions per millorar el món

La intel·ligència amb perspectiva al servei de les inversions no és un concepte nou · L'aplicació de l'ètica a l'hora de valorar empreses s'ha fet fins al moment usant criteris d'exclusió, és a dir, apartant inversions sobre corporacions el focus de les quals estava en la producció i comerç d'armes, en l'energia nuclear, en jocs, pornografia, alcohol i tabac, ocupació infantil, etc.

19.12.2018 | 10:13
Inversions per millorar el món

Però ara les inversions fan un pas més enllà i es parla d'«inversions sostenibles i socialment responsables» (ISR). Els principals fòrums d'inversió europeus el defineixen com una aproximació d'inversió a llarg termini que integra criteris ambientals, socials i de governança. Es tracta d'una filosofia d'inversió que es pot aplicar a tots els productes financers: fons d'inversió, plans de pensions individuals i d'ocupació, assegurances de vida i estalvi; societats i fons de capital risc.

Per a Mercedes Sanz Septién, directora de l'àrea d'Assegurança i Previsió Social de Fundació MAPFRE, «Les ISR són importants perquè pretenen transformar la societat, no són filantropia i no estan només enfocades a les empreses sinó a tot el món».

Sota aquest paradigma, les inversions sostenibles i socialment responsables (sostenibles perquè apliquen al medi ambient i socials perquè tracten de millorar la vida de les persones) són subjecte pacient de tota col·lectivitat que dona suport/inverteix a empreses, societats, organitzacions o entitats que han de ser respectuoses amb la humanitat. I és que apostar per l'ISR no és sinònim de perdre rendibilitat, sinó tot el contrari.

Origen

El 2006, la iniciativa financera del PNUMA i el Pacte Mundial de l'ONU van crear els Principis d'Inversió Responsable de l'ONU, que comptava llavors amb més de 1.400 signants. Uns principis que es mantenen 12 anys després i que tracten d'incorporar les qüestions ESG (Environmental, Social and Governance) als processos d'anàlisi i de presa de decisions. A incorporar les qüestions ESG a les pràctiques i polítiques de propietat. A ­cercar una divulgació transparent de les qüestions ESG per part de les entitats. A promoure l'acceptació i aplicació dels principis. A millorar l'eficàcia en la seva aplicació i a reportar l'activitat i progrés en l'aplicació d'aquests.

Espanya «vs» Europa

El 2001 es va crear el Fòrum Europeu d'Inversió Sostenible sota els auspicis de França, Alemanya, Itàlia, Holanda, el Regne Unit, Bèlgica, Espanya i Suïssa; però cada país compta amb una associació pròpia per promoure les inversions socialment responsables. El 2009, Espanya va crear l'Spainsif, que actualment està compost per 60 associats que comprenen sindicats, entitats gestores, organitzacions sense ànim de lucre o proveïdors de serveis. D'aquests, les gestores de plans de pensions d'ocupació són les entitats que més s'estan involucrant.
El 2011, La Llei d'Economia Sostenible demanava per primera vegada un reglament sobre la difusió d'informació en política d'inversió de fons de pensions i, el 2016, una directiva aprovada pel Parlament Europeu i el Consell de la UE, exposava que els estats membres han d'assegurar que els fons de pensions d'ocupació divulguen informació sobre la seva rellevància i de materialitat. És a dir, es reclama la transparència com a mesura de treball.

Tenim doncs unes polítiques d'inversió que redunden en benefici de tots. No només perquè treballen la sostenibilitat i l'ètica, sinó perquè prevenen irregularitats en la gestió fiscal i reclamen la neteja dels processos. Inversions amb consciència que generen impacte beneficiós en la societat i que permeten alinear el capital amb els valors d'impacte positiu. Avui, entre les inquietuds de la societat, hi ha la de viure d'acord amb els principis ètics que tenim cada persona i aplicar aquesta coherència a tots els àmbits de la vida. Per aconseguir-ho és important que, a l'hora de consumir i invertir, es conegui com les empreses interactuen amb l'entorn en què estan presents i s'analitzi si això s'adequa o no al compromís social de cada persona. Per això, des de la Fundació Mapfre es recomana aplicar l'ètica i la consciència social a l'hora d'invertir.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook