05 de gener de 2019
05.01.2019
Diari de Girona

A Europa descendeix i a Espanya augmenta la renda agrària

05.01.2019 | 01:28
A Europa descendeix i a Espanya augmenta la renda agrària

La renda agrària real a la Unió Europea (UE) va descendir en un 3% el 2018 respecte a l'any 2017, després del rècord assolit aquell any. La renda empresarial neta també va disminuir un 7%. Per països, la situació és heterogènia. Mentre que Dinamarca va perdre la major part dels seus ingressos respecte a l'any 2017, els ingressos a Eslovènia van millorar considerablement, després d'una disminució del 15% fa dos anys. Suècia, Lituània i Bèlgica, entre altres països, van experimentar un descens dels seus ingressos, mentre que França, Finlàndia i Itàlia van aconseguir mantenir l' statu quo.

Aquests resultats insuficients són deguts presumiblement a les condicions climàtiques extremes a què es van enfrontar diversos dels estats membres, des de les sequeres extrema al nord d'Europa a les inundacions de mitjans d'octubre al sud d'Europa. El Copa-Cogeca considera que aquestes estadístiques estan començant a reflectir les conseqüències d'aquestes greus sequeres i inundacions en les explotacions agràries. El més preocupant és que ja sabem que es veurà afectada la renda dels agricultors per al 2019. En moltes regions d'Europa, les plàntules s'han vist perjudicades per aquests fenòmens meteorològics extrems. L'esmentada organització considera que ha arribat l'hora que els Estats membres apliquin plenament totes les eines de gestió de riscos a la seva disposició i que la Comissió Europea sigui més previsora a l'hora de prendre mesures. En relació als indicadors estructurals, el Copa-Cogeca assenyala que es pot suposar que una disminució més pronunciada dels ingressos només es va evitar gràcies a una reducció gradual de la mà d'obra, que va disminuir un 1,5% el 2018. Mentrestant, els costos dels productes agrícoles (per exemple, llavors, energia, lubricants, fertilitzants, productes fitosanitaris) segueixen en augment i de forma constant, el que aguditza la pressió sobre tots els agricultors europeus de cara a 2019.

Alhora, a Espanya hem estat més afortunats, no hem patit la forta sequera ni han estat tan fortes les inundacions. En aquest sentit, el Ministeri d'Agricultura ha publicat la primera estimació de les principals xifres econòmiques del sector agrari de l'any 2018, de les quals es desprèn que la renda agrària manté el seu camí de creixement batent un nou rècord, en situar-se en els 29.955,3 milions d'euros, amb un augment del 3,4% respecte a l'any anterior. La renda agrària per Unitat de Treball Anual (UTA) ha augmentat en un 4,7%, fins a arribar als 34.787,6 euros, a causa de l'increment del 3,4% en la renda agrària, combinada amb una disminució de l'1,2% en volum de treball en l'agricultura en UTA. L'evolució positiva de la renda agrària ve de la mà d'un nou rècord històric de la producció de la branca agrària, amb 53.086.000 euros, sostinguda pel bon comportament de la producció vegetal i animal, increments que han estat contrarestats, en part, per un augment dels consums intermedis.


Producció vegetal i animal

Durant l'any 2018, la producció vegetal va augmentar un 6,5%, fins als 32.031,3 milions d'euros, increment propiciat pel bon any hidrològic registrat i que ha donat lloc a forts increments en la producció de cereals (43,3%), plantes farratgeres (25,3%) i vi i most (18,1%), cultius que van patir d'una aguda sequera a la campanya anterior. L'efecte del bon any hidrològic ha estat lleugerament contrarestat per un descens global del 0,3% dels preus en el conjunt de la producció vegetal, destacant particularment els descensos registrats en oli d'oliva (-24,1%) i vi (- 5,0%), productes que venen de màxims històrics en la campanya anterior. Per la seva importància, cal ressenyar que les fruites van aconseguir el seu màxim històric (10.287 milions d'euros), augmentant en 848,2 milions d'euros respecte al 2017. Pel que fa a les hortalisses, tot i patir un lleuger descens

(-0,1%), es van mantenir molt properes a les xifres rècord de 2017. Cereals (+43%), plantes farratgeres (+25%) i vi i most (+18%) van ajudar a disparar el creixement. Per la seva banda, la producció animal va experimentar el 2018 una pujada d'un 2,6% respecte al 2017 a causa del bon comportament de les produccions, que van augmentar un 4,5%, destacant el porcí (6,4%), aus (5, 2%) i ous (6,9%). Aquests increments s'han vist contrarestats pel descens en un 1,8% dels preus en el conjunt de la producció animal, destacant el descens registrat en porcí

(-6,2%). Els consums intermedis van augmentar l'any passat un 6,2%, a causa d'un increment en un 2,9% en les quantitats consumides, acompanyat per un increment del 3,2% en preus. Destaquen els augments registrats en energia (13,5%) a causa, fonamentalment, d'un ascens dels preus d'un 13,6%, seguida de fertilitzants (8,4%) i pinsos (6,9%), increments deguts principalment a un augment en el volum utilitzat (+ 6,8% i + 4,6% respectivament). Les subvencions totals, per la seva banda, es van mantenir pràcticament constants pel que fa a 2017.


Evolució de la renda agrària

L'anàlisi de l'evolució de la renda agrària durant els darrers anys mostra un creixement constant en el període 2012-2018 superant l'any passat en un 31,4% la de 2012. Es consolida, per tant, la tendència positiva amb sis anys de renda creixent i, per tercer any consecutiu, el 2018 va assolir el rècord històric en el valor de la renda agrària. L'evolució positiva de la renda agrària ve de la mà d'un nou rècord històric de la producció de la branca agrària, amb 53.086.000 euros, sostinguda pel bon comportament de la producció vegetal i animal, increments que han estat contrarestats en part per un augment dels consums intermedis.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook