05 de gener de 2019
05.01.2019
Diari de Girona

Una mètrica de rendibilitat

05.01.2019 | 01:28
Una mètrica de rendibilitat

Hi ha diverses mètriques per ajudar-nos a entendre millor la rendibilitat que produeix una inversió en la nostra cartera. Una de les més populars és el yoc o yield on cost, que podríem traduir com rendibilitat sobre cost. Com el seu nom indica, la ràtio reflecteix la rendibilitat que produeix una acció a través del seu dividend, pel que fa al seu cost inicial.

Expressat d'una altra manera, el yield on cost mesura la rendibilitat del dividend en relació al preu original al qual es va comprar l'acció. Per tant, si el nombre d'accions que posseeix un accionista d'una empresa no es veu alterat amb el pas del temps, el yield on cost s'incrementarà quan l'empresa augmenti el dividend que paga als seus accionistes. Si el dividend no varia, el yield on cost es mantindrà constant. Com que el yield on cost depèn del preu original pagat per l'acció, dues carteres idèntiques en la seva composició poden tenir yield on cost diferents, en funció dels preus d'adquisició que es van pagar per les accions. A causa d'això alguns inversors prefereixen tenir en compte la rendibilitat actual del dividend, i no el yoc, a l'hora de comparar diferents accions.

Com calcular Yield on Cost? Per calcular el yoc d'una acció, l'inversor ha de dividir el dividend anual que ofereix aquesta acció pel cost mitjà d'adquisició, i multiplicar el resultat per 100, per expressar-ho en format de percentatge. Per exemple, un inversor que va comprar 50 accions de Telefónica a 10 ? en 2015, i 50 accions de Telefónica el 2017 a 8 ?, tindria un cost mitjà d'adquisició de 9 ? en els seus 100 accions de Telefónica. Suposant que el dividend anual fora de 0,40 ? per acció, el yoc seria 4,44% (0,4 / 9 * 100).

Rendibilitat per dividend o yoc? Quin és millor? Molts inversors utilitzen la dada de la rendibilitat per dividend d'una acció per aproximar el potencial de rendibilitat que ofereixen diverses empreses i comparar-les entre si. El yoc és menys útil en aquest sentit, ja que és més rellevant per calcular el rendiment que ens ha ofert una inversió realitzada en el passat. No obstant això, és important mantenir el càlcul del yoc en ment perquè ens ajuda a comprendre millor la rendibilitat global que obtinguda en una inversió, centrant la nostra atenció en adquirir empreses rendibles a llarg termini.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook