19 de gener de 2019
19.01.2019
Diari de Girona

Un total de 261 viticultors es beneficien dels ajuts dels plans de reestructuració de la vinya

El Departament d'Agricultura va abonar divendres passat un total d'1,08 milions d'euros relatius al pagament de la bestreta de l'ajut dels plans

19.01.2019 | 01:34
Un total de 261 viticultors es beneficien dels ajuts dels plans de reestructuració de la vinya

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya va abonar divendres passat el pagament de la bestreta de l'ajut dels plans de reestructuració de la vinya que 261 viticultors van sol·licitar en la seva Declaració Única Agrària (DUN) 2018. En concret, s'han pagat 1.081.150,62 euros per a la reestructuració de 337,36 hectàrees de vinya de 12 comarques. Segons un comunicat emès per Agricultura, aquest és el primer pagament del nou període de Plans de reestructuració de vinya 2019-2023. Pel que fa a la província de Girona, els imports han estat de 1.879,24 euros, afectant un total de 0,84 hectàrees de terres. Pel que fa als beneficiaris, només 1 viticultor ha obtingut els ajuts, mentre que la xifra més importants de beneficiats es troba a Tarragona amb 162.

Atès que l'import de les operacions de les sol·licituds a finançar durant el primer exercici supera el pressupost disponible, i d'acord amb les puntuacions de prioritat que estableix l'ordre reguladora de l'ajut, la Comissió de Valoració ha fixat la puntuació mínima en 3 punts, i ha establert el següent percentatge de prorrateig a aplicar al finançament de les despeses de reestructuració i/o reconversió de la vinya: a les sol·licituds amb 5 punts els pertoca el 50%, les sol·licituds amb 4 punts el 35%, i les sol·licituds amb 3 punts, també el 35%. En el cas que la disponibilitat pressupostària per a l'exercici 2019 augmenti, el percentatge de finançament de les sol·licituds aprovades es podrà revisar a l'alça, sense superar mai el màxim del 50%, mitjançant una nova resolució de pagament.

Les sol·licituds per a la campanya 2018-2019 que no s'han aprovat, es poden tornar a presentar en el proper període de sol·licitud per a ser iniciades a partir de la campanya 2019-2020.


Dades per províncies

Del total d'ajudes concedides per províncies, el major import s'ha atorgat a la província de Tarragona, amb un total de 657.490,19 euros per una superfície total de 198,94 hectàrees, beneficiant 162 viticultors de la zona. En segon lloc es troba la província de Barcelona, amb 389.361,12 euros per una superfície de 127,24 hectàrees, beneficiant 90 agricultors especialitzats en vinya.

Seguidament se situa la província de Lleida, amb un import de 32.420,07 euros destinats a una superfície de 10,33 hectàrees, ajudant 8 viticultors. Per últim es troba la demarcació de Girona, recordant que l'import rebut és de 1.879,24 euros per 0,84 hectàrees i amb tan sols un viticultor beneficiat dels ajuts.

L'ajut de reestructuració i reconversió de la vinya és una mesura del Programa de suport al sector vitivinícola, previst al Reglament (UE) 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 desembre de 2013, pel qual es crea una organització comuna de mercats dels productes agraris, i que preveu que cada Estat membre presenti a la Comissió un projecte de programa de suport de cinc anys que comprengui mesures d'ajut al sector vitivinícola. Aquest té un finançament que prové 100% de la Unió Europea, que persegueix impulsar l'augment de la competitivitat de les explotacions vitivinícoles, afavorir la seva modernització i l'adequació varietal a les tendències del mercat, per tal de reforçar l'estructura del sector. En el període 2014-2018, a Catalunya es van destinar 33.957.448 euros als ajuts dels plans de reestructuració de la vinya per a una superfície de 9.054 hectàrees. La iniciativa va representar el 8% del pressupost total destinat per l'Estat i el 8,7% del total de la superfície.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
L'últim El més llegit