L'Audiència de Girona ha estimat el recurs d'apel·lació interposat per un client contra Bankinter per oferir-li una hipoteca multidivisa sense informar dels riscos que comportava. La secció primera de l'Audiència obliga així l'entitat financera a recalcular el valor de la hipoteca i a abonar la diferència sorgida.

Aquesta és una de les primeres sentències favorables per al consumidor contra les anomenades hipoteques multidivisa, uns polèmics paquets financers sorgits abans de la crisi.

Segons explica l'advocat del client, Manel Luque, les hipoteques multidivisa tenen dues particularitats. La primera és que el valor de la hipoteca va lligat al d'una moneda estrangera enlloc de l'euro, normalment a iens japonesos o a francs suïssos. En el cas de l'afectat, la divisa vinculada va ser el ien, que en el moment de signar-se el préstec estava molt baix respecte a l'euro. La segona particularitat és que la hipoteca no va referenciada per l'euríbor (l'índex de referència habitual que marca els tipus d'interès) sinó per un altre índex, Libor, que en aquell moment tenia uns tipus molt baixos. Això permetia als bancs oferir, d'entrada, una hipoteca amb unes condicions econòmiques molt favorables per al consumidor.

«El que els bancs no informaven era que vincular el valor a una divisa estrangera comportava molts riscos. El ien mateix, per exemple, és una moneda molt volàtil, i en poc temps es va anar fent forta», explica Luque.

L'exemple del seu client és revelador. L'afectat va contractar, entre els anys 2007 i 2008 (just abans de la crisi), una hipoteca multidivisa de 180.000 euros amb 300 quotes de pagament en 25 anys. «Deu anys més tard, quan ja tenia abonats més de 76.000 euros, es va trobar que la relació entre ien a euro havia canviat i que el que li quedava per pagar eren 160.000 euros i no els 104.000 que li tocarien».

El client va denunciar però en un primer moment la justícia va donar la raó al banc, al·legant que havia de saber què estava firmant amb l'entitat. Però l'afectat va interposar un recurs d'apel·lació basant-se en la doctrina del Tribunal Suprem adoptada de la justícia europea per la qual declarava nul·les totes les hipoteques signades sota el concepte multidivisa en considerar que els bancs tenen l'obligació d'informar als consumidors dels riscos dels seus productes financers. Ara Bankinter té un temps per recórrer la decisió de l'Audiència però Luque dubta que ho acabi fent.