26 de gener de 2019
26.01.2019
Diari de Girona

La pujada dels tipus del BCE i sectors on cal invertir

26.01.2019 | 00:44
La pujada dels tipus del BCE i sectors on cal invertir

Tot i que les previsions per al 2019 de les cases d'anàlisi tenen en compte només una primera pujada de tipus a la zona euro durant la part final de l'any, donada la situació del mercat laboral i de la inflació, és indubtable pensar que Europa s'acosta a un canvi de biaix en la seva política monetària que tindrà repercussions en els mercats borsaris. En general, uns tipus d'interès més alts afecten negativament el consum i la inversió. Impacta de forma negativa en els sectors i empreses més endeutades, que necessiten major finançament. No obstant això, afavoreix el sector financer, ja que millora el seu marge d'intermediació (préstecs).

Les entitats financeres més petites podrien ser les més afavorides per una nova política monetària. Obtindrien, de mitjana, un increment del benefici net de l'11% per cada 50 punts bàsics que augmenti el tipus d'interès (mig punt percentual). Per als bancs més grans, el repunt dels guanys arribaria al 9%. Dins del sector financer, les asseguradores també es veurien beneficiades per la pujada de tipus, ja que els resultaria més fàcil trobar actius d'inversió atractius a la renda fixa europea amb els quals poder cobrir les seves primes.

Les companyies més sensibles al final de les compres de deute del BCE i al canvi de rumb que això suposa (pròximes pujades de tipus) són evidentment les més endeutades. Per tant, a Espanya els inversors vigilarem amb lupa les elèctriques i les empreses de telecomunicacions però també firmes d'altres sectors vinculats, com Tubos Reunidos.

Per valorar de forma autònoma el nivell d'endeutament d'una empresa cotitzada i no dependre del que vagi apareixent a la premsa, la ràtio més important és la que vincula el deute net (DN) amb el resultat brut d'explotació o Ebitda. Com més baixa sigui la relació entre el deute de la companyia amb el seu benefici brut, menor serà el nivell d'endeutament. Anant una mica més enllà, el consell és vigilar totes aquelles empreses que acaben de perdre o estan a punt de perdre el ràting de grau d'inversió.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook