Entre les moltes estratègies que pot seguir un inversor en borsa, invertir en empreses que reparteixen un bon dividend és de les més intuïtives. La idea de comprar un actiu financer que periòdicament et paga diners és atractiva per a qualsevol inversor. Les empreses amb negocis madurs i estables solen adoptar una política de repartiment de beneficis mitjançant dividends. Precisament aquesta estabilitat i capacitat de repartiment de diners és el que atrau molts inversors.

El repartiment de dividends per part d'una empresa de manera sostenible, però, està vinculat directament a l'evolució del seu negoci. Al llarg dels anys, en funció de la situació general de l'economia, moltes empreses es veuen obligades o opten per retallar el seu dividend en moments difícils. Hi ha algunes empreses que han aconseguit no només mantenir el seu dividend al llarg dels anys, sinó també incrementar-lo consistentment.

Les empreses anomenades aristòcrates del dividend són aquelles que han incrementat sense interrupció el seu dividend al llarg de més de 25 anys. Aquestes empreses han mantingut una política consistent durant almenys 25 anys, en els quals s'han repartit cada any més diners en concepte de dividend per acció.

La xifra d'empreses que aconsegueixen aquesta veritable gesta econòmica és lògicament reduïda. Moltes empreses que reparteixen dividends es veuen obligades a congelar-lo o reduir-lo quan tenen problemes financers puntuals. Aquesta és una de les raons per les quals una estratègia d'invertir en empreses que reparteixen dividend no està exempta de risc. Les trampes de dividend poden acabar sent inversions problemàtiques.

Standard and Poor's va llançar el 2005 un índex anomenat S&P 500 Dividend Aristocrat. Aquest índex està integrat per aquelles empreses de l'S&P 500 que compleixen els requisits per ser aristòcrates del dividend, i es caracteritzen també per tenir una volatilitat menor en comparació a la resta. És per això que en moments com l'actual en què s'especula amb que els països desenvolupats estan a prop d'esgotar un cicle econòmic expansiu, tingui potser més sentit valorar aquest tipus d'estratègia. Lògicament, es poden comprar accions de les companyies que compleixen aquesta particularitat, però per a un inversor minorista potser la manera més senzilla i diversificada de fer-ho és mitjançant ETF i fons d'inversió.