L'economia espanyola va créixer un 2,5% durant el 2018 en relació a l'any passat tot i que és l'augment més baix dels darrers tres exercicis després que del 3,2% del 2016 i el 3% del 2017, segons l'Institut Nacional d'Estadística. Les dades del creixement del PIB confirmen les previsions de l'FMI i del Banc d'Espanya, que van pronosticar un 2,5%, però una dècima per sota del que havia previst el govern espanyol i la Comunitat Europea (2,6%). Pel que fa al quart trimestre, el Producte Interior Brut espanyol va registrar un creixement del 2,4% en comparació al mateix període de l'any passat i del 0,7% intermensual, una dècima més de l'estimada en el tercer trimestre, segons l'INE.

La demanda interna ha contribuït en 2,9 punts al creixement del PIB del 2018 respecte el 2017, una dada similar a la de l'any anterior, mentre que la demanda externa ha presentat una aportació de -0,4 punts, cinc dècimes menys que la del 2017. El valor del PIB a preus corrents per al conjunt del 2018 es va situar en 1.206.878 milions d'euros, un 3,5% més que l'any anterior.

Durant el quart trimestre, en termes interanuals , el PIB és del 2,4%, taxa similar a la del tercer trimestre del 2018. La contribució de la demanda interna al creixement interanual del PIB es de 2,7 punts, una dècima menys a la del tercer trimestre, mentre que la demanda externa presenta una aportació de -0,3 punts, una dècima més que en trimestre anterior.El govern espanyol va reduir fa uns dies una dècima la previsió de creixement del PIB per al 2019 fins al 2,2%.