02 de febrer de 2019
02.02.2019
Diari de Girona

L'ABSENTISME LABORAL

02.02.2019 | 00:35
L'ABSENTISME LABORAL

omencem per definir-lo. Segons la RAE, l'absentisme es defineix com a «abstenció deliberada d'acudir al lloc on es compleix amb una obligació» i «abandonament habitual de l'acompliment de funcions i deures propis d'un càrrec». Els principals tipus d'absentisme són:

- Presencial: és quan tot i estar físicament al seu lloc de treball, l'empleat dedica part de la seva jornada laboral a realitzar feines que no són pròpies d'aquesta, com ara tasques personals.

- Justificat: És quan després d'avisar l'empresa de les causes de la seva absència, el treballador no acudeix al seu lloc de treball de forma justificada. Dins d'aquesta categoria s'inclouen les vacances, les malalties, les baixes, etc.

- Absentisme sense justificació ni avís: Consisteix a no avisar l'empresa que el treballador no es presentarà a la feina, ni del motiu pel qual no ha complert el seu deure. Per tant, és una acció sense autorització.

Quines són les conseqüències de l'absentisme laboral? Són moltes i en diferents àmbits:


Per al treballador:

-Reducció d'ingressos per causa de sancions i, fins i tot, l'acomiadament de forma justificada.

- Pèrdua del fil de la feina que comporta una disminució de la productivitat.

- Patir un mal ambient laboral amb els companys.


Per a l'empresa:

- Suposa un augment dels costos laborals per a l'empresa, a causa de les absències del treballador.

- Empitjorament del clima laboral.

-Descens de la productivitat i competitivitat.


Per a la Seguretat Social:

- Augment de la despesa sanitària per malalties que no són reals.

- Saturació del seu servei, cosa que provoca deficiències en el seu resultat.

Segons l'informe de l'absentisme d'Adecco 2018, «la taxa d'absentisme ha repuntat a l'últim any fins al 5%, és a dir, ha crescut un 21% des de 2014, fet que la situa en un nou màxim històric. Fins llavors, el màxim es va assolir el 2007, quan era del 4,95%. L'absentisme és un fenomen social, econòmic i laboral que afecta de manera directa la nostra societat i el nostre sistema productiu i sanitari. Aquesta pràctica ha suposat durant l'últim any un cost total que ascendeix a 76.449,53 milions d'euros, xifra que suposa un increment del 10,58% interanual».

L'absentisme es produeix per tres motius:

- La cultura laboral: «Per no anar a treballar un dia, no passa res». Bàsicament, no som conscients i potser no volem ser-ho del que comporta aquest pensament.

- La situació de l'economia en general: Com hem pogut veure en les dades de l'informe, el tant per cent d'absentisme va en paral·lel amb les condicions del país. És a dir, a èpoques de crisi l'absentisme es redueix, per la por dels treballadors a perdre la feina i, a les èpoques de recuperació, les absències injustificades al lloc de treball augmenten.

- L'augment de contractes indefinits i la sensació que el treballador es troba més protegit per assegurar la seva ocupació.


Què pot fer l'empresa?

D'una banda, prevenir donant bones condicions de treball que evitin al màxim les baixes i oferint motivació laboral per augmentar el vincle del treballador amb l'organització. De l'altra, corregir-ho tot controlant molt bé els horaris, les baixes, la tasca de les mútues i, si cal, contractar un servei d'investigació per denunciar els que incompleixen les normes.

A la pregunta de si és millor prevenir o corregir, això dependrà de cada cas. Però seria ideal que cada empresa fes una valoració el més aproximada possible del cost de l'absentisme. Aquest exercici és necessari per saber quants diners perd i treure conclusions sobre si cal invertir a reduir l'absentisme laboral.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook