El magistrat de l'Audiència Nacional José de la Mata ha ordenat suspendre totes les reclamacions judicials i extrajudicials que les entitats de crèdit han interposat contra els pacients de les clíniques iDental afectats pel seu tancament i que han deixat de pagar els préstecs al consum. A més, ha requerit a les entitats financeres que deixin d'incloure als registres de morosos els clients que no paguen. El magistrat considera que la legislació de protecció als consumidors empara els pacients per no seguir pagant un crèdit al consum per un servei que no han rebut completament.

En una interlocutòria de nou pàgines, De la Mata conclou que iDental va dirigir-se a població d'ingressos mitjans o mitjans-baixos per oferir-los serveis odontològics amb importants descomptes gràcies a «suposades subvencions». El finançament de les intervencions es feia a través de crèdits al consum amb una desena d'entitats com el Banc Sabadell, BBVA, Santander, Evo Banco o Cetelem, entre altres, i iDental feia d'intermediari i facilitava els tràmits.

En ocasions, la clínica dental presentava als clients pressupostos amb costos «excessivament elevats». Com que el client no acceptava, el pressupost es rebaixava considerablement mitjançant tècniques «molt agressives de màrqueting» amb suposades subvencions. Un cop començada l'assistència, en la primera cita, la clínica canviava unilateralment les condicions del tractament i apujava el pressupost. El client intentava anul·lar el contracte, però era impossible perquè iDental, amb «contínues evasives», no li facilitava la documentació que l'entitat de crèdit li demanava.

A més, les clíniques també anul·laven o ajornaven moltes cites amb els pacients, amb disculpes de tot tipus, o fins i tot amb un inici de tractament denunciat per mala praxi, com materials de mala qualitat. Amb això, aconseguien que vencés el període marcat per rebutjar el tractament i el crèdit. Els pacients també es queixaven de l'alta rotació del personal, plantilles no qualificades o sense experiència, tractaments inadequats i criteris dispars, a més d'amenaces i coaccions per part del departament de qualitat d'iDental als denunciants.

En el seu escrit, el jutge estableix un patró majoritari que aplica a les desenes de clíniques d'iDental, als centenars d'odontòlegs i comercials i a les desenes de milers de pacients/clients afectats. Segons ell, els clients signaven crèdits al consum per pagar els serveis dentals, iDental cobrava dels bancs l'import total, però els serveis dentals o no es prestaven, o quedaven interromputs o es prestaven amb mala praxi i fins i tot provocant lesions. No obstant això, iDental no sol·licitava als bancs que deixessin de cobrar els crèdits i tampoc retornava els imports ja pagats pels clients.

De la Mata recorda que la legislació protegeix el consumidor, ja que considera nul·la qualsevol clàusula dels contractes de crèdit que alliberi de responsabilitat el creditor en cas d'incompliment del proveïdor dels serveis vinculats, i l'Agència Espanyola de Consum va recordar als bancs que havien de deixar de cobrar els préstecs als clients d'iDental.

Per tot això, el magistrat ha acordat, com a mesura cautelar, la suspensió de les reclamacions judicials o extrajudicials formulades per les entitats financeres contra els clients d'iDental, excepte si han pactat solucions extraprocessals, i requereix a la desena d'entitats financeres que cessin les reclamacions i no incloguin els pacients que han deixat de pagar els crèdits en llistes de morosos.

D'aquesta manera, bancs i clients poden acordar que la interrupció del servei cancel·li les obligacions contractuals, la cancel·lació o devolució dels crèdits com a conseqüència de l'avaluació per part d'un tercer de la part de tractament no prestada, o la continuació del tractament en altres clíniques proporcionades per les entitats financeres.