El 72% de les empreses espanyoles tenen problemes per cobrir els llocs de treball que ofereixen, tant per un nivell de coneixements insuficient per part dels candidats, com per l'incompliment de les capacitats professionals que fan falta, segons un informe realitzat per l'IESE Business School a partir de l'opinió de 53 empreses representatives de l'economia espanyola. Les empreses entrevistades mostren una gran preocupació pel canvi de competències professionals que l'automatització i revolució digital estan generant i la bretxa de capacitats professionals que es deriva d'aquesta situació.

Així, el 72% de les empreses considera que la revolució digital té un impacte alt o molt alt en el canvi de perfils requerits i un 56% pensa que l'impacte de l'automatització és alt o molt alt. Segons aquest informe, el 68% de les empreses detecta una important bretxa de coneixements en tecnologia i digitalització en el cas dels graduats universitaris, mentre que el 48% de les empreses observa aquestes mancances en els graduats de formació professional.

Així mateix, les empreses adverteixen que la bretxa de coneixements a àrees com Big Data, màrqueting digital, intel·ligència artificial o «blockchain» serà encara més gran d'aquí a cinc anys.

L'estudi revela que el 67% dels llocs de treball actuals i el 57% dels oferts en els últims dotze mesos a les companyies entrevistades per a aquest informe estan ocupats per persones amb formació universitària de grau superior.

L'IESE defensa la necessitat de tenir un sistema educatiu de qualitat, flexible i capaç de respondre a les necessitats canviants de les empreses. En aquest sentit, el 87% de les empreses participants a l'estudi considera important que les empreses tinguin un paper més actiu en la definició dels coneixements, capacitats i actituds necessaris, i la seva translació als plans de formació dels centres educatius.

Així mateix, les empreses consideren que el Govern hauria d'impulsar aquesta col·laboració entre empreses, universitats i centres educatius, flexibilitzant i modernitzant el sistema educatiu perquè es pugui donar resposta a les necessitats reals de les empreses.

En particular, les empreses consideren que l'Executiu hauria d'introduir més flexibilitat en el contingut i l'adaptació dels programes i mòduls, facilitar la col·laboració de les empreses i fomentar la creació de nous graus.

«Les fórmules mixtes d'estudi-treball o pràctiques cap al final d'un cicle formatiu o grau són el millor antídot per lluitar contra la desocupació i la millor ajuda per preparar els joves cap a una trajectòria professional satisfactòria», apunta.

Contractes en pràctiques

En aquest sentit, l'IESE aposta perquè el Govern potenciï els contractes en pràctiques, per d'aquesta manera evitar costos i rigideses «innecessàries». «L'impuls de la formació amb pràctiques a les empreses genera un enorme benefici per als joves, millora la seva ocupabilitat futura i contribueix a reduir problemes socials enormes com la desocupació o l'exclusió social», conclou.