Gairebé la meitat dels espanyols (48%) afirma tenir els ingressos «justos» per arribar a final de mes, un percentatge similar (46%) als que declaraven trobar-se en aquesta mateixa situació fa un any, segons una enquesta elaborada per Simple Lógica cofinançada per la Comissió Europea. En una pitjor situació es troba el 15% dels espanyols, que declara haver de recórrer als seus estalvis o fins i tot a l'endeutament per poder afrontar les seves despeses mensuals, davant d'un 35% que declara estalviar una mica. Només un 1% dels enquestats diu que està estalviant molt.

En general, els homes tenen una major capacitat d'estalvi que les dones -39% i 34%, respectivament-, un patró similar a mesura que va augmentant l'edat, ja que la meitat dels joves pot estalviar, davant de només el 25% dels pensionistes que diu poder fer-ho. El mateix passa quan es té en compte el nivell d'estudis assolit. Un 52% dels que tenen estudis universitaris afirma poder estalviar una mica cada mes, mentre que només un 19% dels que tenen estudis primaris o obligatoris ho fan.

Pel que fa a la renda, més del 65% dels que ingressen a la seva llar més de 2.500 euros cada mes destinen una part d'aquest import a estalviar, quelcom que contrasta amb només el 9% que pot estalviar entre aquells que ingressen menys de 1.000 euros al mes.

El perill d'ingressar poc

De fet, les persones amb menor nivell d'ingressos són aquelles que més s'endeuten, en concret un 7% d'aquells que no superen els 1.000 euros al mes, davant de només el 3% que s'endeuta en els nivells més alts de renda. Així i tot, entre les persones que ingressen més de 2.500 euros al mes, el percentatge dels que diuen arribar «justos» a final de mes arriba al 25%.

Tenint en compte la situació econòmica general del moment, el 64% opina que és un mal moment per estalviar, mentre que un 33% el considera bo. Fa un any, aquesta proporció se situava en el 59% dels que consideraven dolent el moment i el 39% els que el qualificaven de bo. De cara a la resta de l'any, un 55% dels enquestats pensa que «probablement no» o que no té «cap probabilitat» d'estalviar, davant del 44% que preveu fer-ho «probablement» o «molt probablement».

Un cop més, els homes, els joves, les persones amb estudis universitaris i aquells amb més renda són els més optimistes sobre la seva capacitat d'estalvi per al 2019, davant de les dones, els més grans, les persones amb estudis primaris o obligatoris i els de menor renda, que tenen molt poca esperança de poder estalviar una mica aquest any.