El nombre de noves societats constituïdes a Girona al llarg de 2018 va assolir les 1.476, la qual cosa suposa un descens del 5,5% respecte a l'exercici anterior, segons l'última estadística de l'INE. El capital però va caure un 75% en passar de 126 milions a només 31 el 2018. Per la seva part, les dissolucions de societats van augmentar un 12% el 2018, fins a les 593, enfront de les 521 de l'any anterior. Les ampliacions de capital van augmentar un 2% l'any passat.

Per regions, les comunitats amb major creació de societats mercantils en el conjunt de l'any 2018 van ser la Comunitat de Madrid (21.661), Catalunya (17.563) i Andalusia (16.018). Per contra, les que menys van crear van ser La Rioja (405), Cantàbria (753) i Navarra (833).

No obstant això, les regions on es van registrar els majors increments van ser Castella-la Manxa (+8,4%), Comunitat de Madrid (+6%), Andalusia (+4,1%) i País Basc (+3,9%), mentre que les majors reculades van tenir lloc a Astúries (-11,5%), Catalunya (-5,1%) i Castella i Lleó (-4,4%).

Ateses les societats mercantils dissoltes, les comunitats amb major nombre de dissolucions van ser la Comunitat de Madrid (6.813), Andalusia (3.333) i Catalunya (1.784). Al revés, les comunitats autònomes amb menys societats mercantils dissoltes van ser Navarra (94), La Rioja (123) i Cantàbria (260).

Les comunitats amb major capital mitjà subscrit per societats mercantils creades en 2018 van ser Navarra (272.150 euros), La Rioja (98.854) i País Basc (83.646). Per contra, les que van presentar un menor capital mitjà subscrit van ser Canàries (25.308 euros), Murcia (38.297) i Catalunya (41.902).

El nombre de noves societats mercantils va créixer un 0,8% en 2018 respecte a l'any anterior, fins a sumar 95.153 empreses, amb el que va tornar a reprendre la senda alcista.

En concret, la constitució de societats va reprendre la senda del creixement en 2018 després d'anotar-se un descens anual del 6,6% en 2017 que va posar fi a una ratxa de set anys consecutius d'increments després dels avanços reeixits en 2016 (+6,8%), 2015 (+0,5%), 2014 (+0,8%), 2013 (+7,2%), 2012 (+2,8%), 2011 (+6%) i 2010 (+2,3%).

Per a la constitució de les 95.153 empreses creades en 2018 es van subscriure més de 5.200 milions d'euros, la qual cosa suposa un descens del 1,2% respecte a 2017, mentre que el capital mitjà subscrit, que es va situar en 54.656 euros, va retrocedir un 2% en taxa anual.

En 2018 es van dissoldre 22.336 societats mercantils, un 3,5% més que l'any anterior. És el tercer creixement anual que es registra en les dissolucions empresarials després de dos anys de reculades. La major part de la desaparició d'aquestes empreses va ser voluntària.

Així mateix, van ampliar capital 31.232 societats mercantils, un 0,7% més que en 2017. El capital subscrit en les ampliacions va registrar un descens del 30,6%, fins als 26.421 milions d'euros, i el capital mitjà va disminuir un 31%, fins a 845.978 euros.

Lideren comerç i immobiliari

Per activitat econòmica, el 20,8% de les societats mercantils creades en 2018 va correspondre al comerç i el 14,9% a activitats immobiliàries, financeres i segurs, seguides per construcció (14,2%), hostaleria (10,4%), activitats professionals (9,4%) i indústria i energia (7,9%).

Quant a les societats dissoltes, comerç (21,6%) va ser l'activitat on més empreses es van dissoldre l'any passat, seguit del sector de la construcció (15,2%), indústria i energia (11,9), activitats professionals (11,3%) i immobiliàries, financeres i segurs (10,2%). Només al desembre, es van crear 6.811 societats mercantils, un 1,1% més que en el mateix mes de 2017.