El Banc Mediolanum va obtenir un benefici net consolidat de 7,7 milions d'euros el 2018, xifra que suposa una reducció del 41,9% respecte a l'exercici anterior, per una reducció dels ingressos per dividends i inversions més elevades. El conseller delegat de l'entitat, Vittorio Colussi, va explicar que els guanys han estat més baixos per aquesta reducció i per destinar més recursos a comunicació i tecnologia, elements que considera clau per mantenir el ritme de creixement del banc.

Va destacar l'augment dels ingressos per la comercialització igestió dels fons d'inversió i el fort creixement de l'activitat creditícia, que va augmentar un 32,4%, fins als 468 milions d'euros. «Malgrat que la indústria de fons ha patit sortides de diners en l'última part de l'any, hem mantingut un flux d'entrada de patrimoni positiu que han esdevingut subscripcions netes», va apuntar Colussi.Durant el 2018 va augmentar un 30% la concessió de crèdits amb garantia dinerària, modalitat de finançament que concorda amb el model d'assessorament financer global de l'entitat.

Pel que fa a la morositat, va tancar l'any en l'1,24%, un dels nivells més baixos de la banca espanyola.CONSOLIDA LA SEVA XARXA D'ASSESSORSLa xarxa de 'Family Bankers' de l'entitat, els seus assessors, va créixer un 10,7% durant l'exercici, fins a situar-se en un total de 996 professionals.El nombre de clients també va evolucionar a l'alça i va augmentar un 7,5%, fins als 125.817, i els recursos totals de clients van assolir els 4.890 milions d'euros, un 3,8% més