Homes i dones van percebre l'any passat un sou mig anual de 27.573 i 21.110 euros, respectivament, quelcom que es tradueix en una bretxa salarial del 23,4%, amb una mínima variació respecte el 2015 (23,9%), segons dades d'UGT de Catalunya. A l'informe «Bretxa i desigualtats salarials de gènere a Catalunya 2019», el sindicat indica també que a Espanya els salaris percebuts per dones i homes (20.131 i 25.924 euros, respectivament) es van diferenciar en un 22,3%. Per hora treballada, la bretxa salarial va ser del 16,1% a Catalunya i del 14,7% a escala estatal.

El sindicat va assenyalar que la diferència entre els salaris d'homes i dones quan són més baixos arriba al 33,9% a Catalunya, més de deu punts per damunt de la bretxa de la mitjana salarial. Per edats, la bretxa salarial segueix «un patró ascendent i arriba al seu màxim» entre les persones de més de 55 anys, que el 2016 va arribar al 31,3% a Catalunya, mentre que les menors de 25 anys catalanes cobren un 23% menys que els joves.

El sindicat va denunciar la segmentació laboral, ja que hi ha sectors i ocupacions «típicament feminitzats», com els serveis, i són aquest tipus d'ocupacions les «pitjor remunerades i amb més bretxa salarial». «Les diferències retributives en el cobrament de complements salarials i extrasalarials, així com un altre tipus de discriminacions directes i indirectes, són també raons que expliquen una remuneració final menor en dones que en homes», va explicar l'organització sindical.

Els complements salarials van moltes vegades associats a feines masculinitzades (complements de penositat, toxicitat o perillositat). Les feines i tasques feminitzades estan menys valorades, i no se'ls hi acostuma a aplicar complements. Molts altres també estan associats a la presència al lloc de treball. En aquest sentit, la conciliació dificulta l'accés a aquest tipus de complements.