Associació Gironina d'Empresàries (AGE) ( www.agegirona.cat) engegarà una nova campanya a les xarxes socials amb l'etiqueta #dretalmateixsou per reclamar la igualtat salarial entre homes i dones, en una acció que vol mantenir durant tot l'any i amb què es vol demanar la col·laboració, per mitjà de publicacions, a tothom que vulgui reclamar aquesta igualtat i fer una crida perquè es resolgui un tema que porta molts anys enquistat. Les dones cobren en ple segle XXI aproximadament un 24% menys que els homes a Catalunya, i en molts casos es produeixen discriminacions fins i tot per fer la mateixa feina. Cal tenir en compte que, en les franges salarials més baixes, la diferència arriba a un 42%.

A més de la injustícia que comporta aquesta bretxa salarial, es tracta d'una situació que afecta directament al Producte Interior Brut (PIB), ja que minva el consum de les persones que pateixen aquest greuge i té repercussions negatives per a l'economia d'un país. El decalatge dels salaris també afecta les pensions, que són força menors en les dones, amb totes les conseqüències que se'n deriven. Cal tenir en compte que en la societat actual moltes dones viuen soles i que és difícil sobreviure amb sous o pensions de 800 euros o inferiors i assumir totes les despeses a les quals cal fer front, amb increments del preu de les factures, dels preus de l'habitatge.... Recordem que de mitjana la pensió de les dones és un 33% inferior a la dels homes. Les conseqüències d'això no són només per a les persones afectades, amb els grans problemes que comporta per al seu benestar i la llibertat personal, si no també per a les empreses, ja que el menor poder adquisitiu té una repercussió directa i molt negativa per al desenvolupament econòmic.

Com a membres del Business Professional Women (BPW), des de l'AGE participem en el Dia Europeu per la igualtat salarial, que es commemora el 22 de febrer, però també considerem que cal fer accions constants per reclamar durant tots els dies de l'any els drets del col·lectiu femení i lluitar contra les desigualtats que danyen el benestar de les dones i afecten, com he dit, també a nivell econòmic el conjunt de la societat, ja que si les dones tenen menys poder adquisitiu el poder de compra de béns i serveis també queda retallat.

Però el problema va molt més enllà. Des de l'Associació fa molt de temps que batallem per fer front a les discriminacions persistents, no només salarials, sinó de major dedicació a les feines de la llar, i reclamem també que es busquin solucions més efectives a problemes molt greus, com és la violència masclista i les agressions sexuals que pateixen moltes dones. Aquesta campanya la centrarem, però, bàsicament en els salaris, ja que es tracta d'una injustícia moltes vegades invisible, però que té repercussions pràctiques molt evidents i que cal resoldre si el que volem és una societat justa i igualitària.

La campanya durarà en principi fins a febrer de 2020 per recordar cada dia que les dones han de poder tenir salaris que igualin la capacitat adquisitiva dels homes i que permetin viure en una societat més equitativa i digna del nostre segle.