El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat informa a través d'un comunicat que la campanya de la Declaració Única Agrària (DUN) 2019 començarà l'1 de febrer i per primer cop es farà en entorn web, amb una nova aplicació informàtica. El departament assegura que aquest nou sistema digital esdevindrà el portal únic d'interoperabilitat pel que fa a la sol·licitud d'ajuts de la Política Agrària Comuna (PAC) i de tots els tràmits que requereixin informació de superfícies de conreus i d'explotacions ramaderes. El període de presentació de la DUN va començar l'1 de febrer i s'allargarà fins el 30 d'abril, amb modificacions fins el 31 de maig. En el cas dels ajuts a la reestructuració de la vinya, el termini finalitzarà el 29 de març.

El nou sistema digital s'ha dissenyat conjuntament entre el DARP i les entitats col·laboradores de la DUN. Aquest té diverses funcions: permet diversos períodes declaratius i la introducció de dades al llarg de l'any; simplifica els tràmits i connecta amb altres bases de dades, pròpies i externes del DARP; facilitarà la presentació de documentació per via telemàtica a partir de l'any 2020; i a partir de l'eina, es podran reutilitzar les dades declarades de les explotacions. Aquest nou instrument és un punt de partida que anirà incorporant noves funcionalitats que caldrà anar definint amb els canvis que es preveuen per la PAC post 2020 pel que fa als controls.

Segons Agricultura, per facilitar la feina a l'hora de fer la declaració, un any més, el departament posa a disposició dels agricultors i entitats col·laboradores la publicació de la Capa DUN, on es podrà saber si una parcel·la de la DUN ja ha estat declarada. D'aquesta manera s'eviten errors i duplicitats de les parcel·les. Com a novetat d'enguany, el sol·licitant de la DUN 2019 podrà descarregar-se les dades de la seva declaració 2018 actualitzades amb la versió gràfica del Sistema d'Informació Geogràfica d'identificació de Parcel·les Agrícoles (SIGPAC) 2019. Igualment es publicaran els Informes d'explotació (CROMOS), i posteriorment es podran descarregar els CROMOS en format digital. Totes aquestes novetats en l'àmbit de la digitalització de les dades han merescut el primer guardó en la categoria de serveis finalistes de la IV edició dels Premis Alfons Ortuño, organitzats per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, amb l'objectiu de reconèixer honoríficament les actuacions d'innovació i bones pràctiques en matèria de gestió pública de les administracions públiques catalanes.

L'Ordre que regula la DUN es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 18 de gener. Com cada any, es tramitaran unes 52.000 DUN a través de les 500 agències de les entitats col·laboradores. Per exemple, amb la DUN es poden fer 53 tràmits diferents de sol·licituds d'ajuts de la PAC, declaracions, i altres sol·licituds al DARP, es declaren més d'1,5 milions de registres SIGPAC, i es fan més de 50.000 sol·licituds d'ajuts de superfícies, 16.000 sol·licituds d'ajuts agroambientals, 5.000 sol·licituds d'ajuts ramaders, i 2.500 sol·licituds d'inversions en explotacions agràries.

Novetats 2019

Una de les novetats és la realització de la nova modalitat de control per monitoratge que ha establert la Comissió Europea que s'incorporarà progressivament. Enguany es farà una prova real a les Terres de l'Ebre amb els ajuts del conreu de l'arròs. El monitoratge ha de substituir el control actual de mostreig i inspeccions pel seguiment amb imatges satèl·lit del 100% de la superfície que rep ajuts de la PAC. D'aquesta manera, es farà un seguiment de l'evolució dels conreus, i es comunicarà qualsevol incidència als agricultors.

Segons Agricultura, una de les seves prioritats és la incorporació de joves a l'activitat agrària. En aquest sentit, es posarà en marxa un programa pilot de dinamització de joves a les comarques de Girona i del Camp de Tarragona. Es crearà la figura del «dinamitzador de joves» que serà un tècnic especialista del DARP que millorarà l'acompanyament del jove en el seu procés d'incorporació.