Milloren les dades d'afiliació de treballadors estrangers a la Seguretat Social, i ho fan també a Girona, segons les estadístiques que el Ministeri de Treball va publicar ahir. Les dades diuen que al tancament de gener hi havia a la província 50.475 immigrants inscrits a la Seguretat Social i, per tant, amb les seves respectives cotitzacions, una dada que suposa 3.752 treballadors més que fa un any. L'increment és del 8,03%.

En conjunt l'afiliació a la Seguretat Social va pujar al mes de gener 9.195 treballadors, un 3,08% més que l'any anterior. Aquestes xifres signifiquen que quatre de cada deu nous afiliats a la Seguretat Social a Girona són d'origen estranger. A més, ja el 2017 va ser un any amb una alta afiliació d'immigrants, amb un creixement del 7,88%. Així, Girona ha acumulat dos anys consecutius en què l'increment de treballadors d'origen immigrant ha gairebé triplicat el ritme de creixement de tot el conjunt.

La dada de Girona a més suposa un percentatge elevat sobre el total d'afiliats a les comarques gironines. En l'actualitat, les comarques gironines tenen 307.503 treballadors afiliats a la Seguretat Social, 50.574 dels quals són cotitzants estrangers, el que comporta que un de cada sis treballadors no sigui espanyol.

Del total d'estrangers inscrits a la Seguretat Social a tancament de gener a tota Espanya, 1.638.323 cotitzaven en el Règim General; 324.702 en Autònoms; 3.610 en el Règim del Mar, i 65 en el del Carbó. En termes interanuals, a l'estat espanyol l'afiliació d'estrangers va augmentar al gener en 151.607 persones (+8,3%).

Menys europeus

En finalitzar el primer mes de l'any, un total d'1.159.268 cotitzadors estrangers procedien de països extracomunitaris i la resta (807.430), de països de la Unió Europea.

Del total de treballadors estrangers que cotitzen en el sistema de la Seguretat Social, els grups més nombrosos procedeixen de Romania (335.344), el Marroc (253.009), Itàlia (109.906) i la Xina (103.479).

Els segueixen els treballadors nacionals de l'Equador (70.644), Regne Unit (64.792), Colòmbia (61.834), Bulgària (58.278) i Portugal (52.015).

Per comunitats autònomes, Catalunya i Madrid van continuar concentrant una mica més de quatre de cada deu estrangers afiliats a la Seguretat Social a tancament de gener, en sumar entre ambdues el 44,6% del total d'immigrants ocupats. En concret, Catalunya comptava amb 469.403 estrangers cotitzadors, mentre que a Madrid la xifra era de 407.662. Després d'aquestes dues regions es van situar Andalusia, amb 252.301 afiliats estrangers; Comunitat Valenciana, amb 215.254 ocupats; Canàries, amb 98.720; Múrcia, amb 84.391 i les Balears, amb 70.684 cotitzants.