Per prendre les millors decisions, en les inversions i en qualsevol altre aspecte quotidià, cal comprendre què hi ha darrere d'allò que ja resulta familiar. En el cas de la borsa, quins engranatges hi ha darrere dels clics del ratolí al web del teu banc, que permeten que la teva decisió es converteixi efectivament en una compra o venda d'accions. Com explico a continuació, el SIBE és la base de funcionament de tota la borsa espanyola.

La borsa de valors a Espanya està configurada per quatre places. Recordeu aquells brokers accelerats cridant davant de pantalles gegants? Mans alçades, cridòria, mirades perdudes i cables de telèfon entrecreuats. Succeïa dins de les quatre places, o edificis de borsa de valors, a Madrid, Barcelona, Bilbao i València.

Aquell mercat va desaparèixer al juliol de 2009. Des d'aquell moment, tota l'operativa borsària espanyola va quedar recollida dins el «mercat continu», que s'havia iniciat el 1989. La contractació en ròdols i electrònica van conviure durant aquests 20 anys, però l'electrònica aviat es va imposar com la més eficient.

Que hi hagués un únic mercat borsari a Espanya (mercat continu) implicava que les quatre borses necessitaven estar connectades i que totes les ordres (compra i venda) es realitzessin sobre la mateixa massa d'accions, independentment de la seva plaça. Des de llavors, es coneix en temps real el volum i el preu de totes les accions de les empreses que cotitzen en aquest mercat borsari espanyol comú.

El SIBE és el Sistema d'Interconnexió Borsària Espanyol, que es va inaugurar el 1995, és a dir, el sistema electrònic comú per a la negociació dels valors cotitzats a les quatre borses espanyoles. Fins que va ser implementat per Societat de Borses (després BME) el 1995, temporalment s'usava el Computer Assisted Trading System, o CATS, portat de la borsa de Toronto.

Sense entrar en detalls tècnics, podeu pensar en el SIBE com el programari que canalitza totes les ordres (compres i vendes) cap a un únic servidor central. Un cop allà són classificades segons el preu i l'hora d'emissió. S'emmagatzemen fins que arriba una altra ordre de contrapartida que quadra amb el preu i volum guardat. Quan així succeeix, s'executa l'ordre i les accions canvien d'un titular a un altre. Va ser actualitzat el 2012, millorant la capacitat de processament d'ordres sobre la plataforma SIBE Smart.