23 de febrer de 2019
23.02.2019
Diari de Girona

Els notaris creuen que cobren «rellevància» amb la nova llei hipotecària

El Consell General del Notariat valora que la norma augmenta la seguretat jurídica i la transparència del procés La nova legislació regula de manera «més exhaustiva» la informació precontractual que ha de proporcionar l'entitat financera al ciutadà

23.02.2019 | 02:09
Els notaris creuen que cobren «rellevància» amb la nova llei hipotecària

El Consell General del Notariat creu que el paper del notari cobra «gran rellevància» respecte a la informació precontractual amb l'aprovació de la nova Llei de Crèdit Immobiliari, ja que s'encarregarà de cerciorar-se que el banc compleix amb els seus deures i de proporcionar assessoria «imparcial i gratuïta» al prestatari.
El Consell General del Notariat valora que per a augmentar la seguretat jurídica i la transparència del procés, la nova llei hipotecària regula de manera «més exhaustiva» la informació precontractual que ha de proporcionar l'entitat financera al ciutadà.
Una vegada entri en vigor la nova norma, el consumidor tindrà dret, durant els deu dies previs a la signatura de la hipoteca, a triar al notari que prefereixi, qui se cerciorarà que l'entitat financera li ha lliurat tota la documentació necessària i que ho ha fet en el termini adequat. Seguidament, li explicarà els aspectes més rellevants del préstec i contestarà totes les seves preguntes perquè pugui tenir un coneixement complet del préstec, així com dels seus drets i obligacions.
En aquest sentit, els notaris recorden que l'adquisició d'un habitatge és, segurament, una de les decisions més importants que es prenen en la vida, i que el més habitual és que l'usuari demani un préstec hipotecari a una entitat financera amb la qual contraurà un compromís econòmic a mitjà-llarg termini.
Els notaris expliquen que, una vegada el consumidor hagi decidit quina és l'entitat financera i el crèdit més adequat als seus interessos, haurà d'acudir al notari que lliurement triï durant els deu dies previs a l'autorització i signatura de l'escriptura pública de la seva hipoteca.

Reunions amb el notari
Per a això, haurà de comunicar al banc el nom del notari que hagi triat perquè li remetin, per mitjans telemàtics, tota la documentació relacionada amb el préstec. Llavors, l'usuari haurà de reunir-se tot sol amb el notari, que l'ajudarà comprovant que el banc li ha lliurat tota la documentació exigible, i en el termini adequat, conforme al tipus de préstec que hagi sol·licitat.
Concretament, el notari verificarà que ha rebut informació com el projecte de contracte del préstec, la Fitxa Europea d'Informació Normalitzada (FEIN), la Fitxa d'Advertiments Estandarditzats (FIAE) o la simulació de les quotes periòdiques que hauria de satisfer.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook