L'any passat a Girona es van formalitzar 5.957 hipoteques sobre habitatges, cosa que representa un increment del 7,5% respecte del 2017, segons les dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Es tracta de la xifra més alta des del 2012, quan aleshores se'n van formalitzar 6.212. Pel que fa a l'import prestat, va ascendir fins als 742,4 milions d'euros, xifra que representa un increment del 10% respecte de l'any anterior i va situar l'import mitjà de cada préstec en 124.636 euros.

Pel que fa a la resta de l'Estat, es van constituir 345.186 hipoteques, un 10,3% respecte de l'any anterior i modera el seu creixement respecte de el 2016 (10,7%). Pel que fa a el capital prestat va ser de 42.708 milions d'euros i l'import mitjà es va situar en els 123.727 euros, un 5,6% més.

Pel que fa al desembre, a Catalunya es van formalitzar 3.390 hipoteques, cosa que representa un increment del 12% respecte del mateix mes del 2017 però un descens del 36,8% en comparació amb el novembre. Pel que l'import prestat, es va situar en els 486,4 milions d'euros, un 16,9% més que el desembre de l'any anterior i un 39,4% menys que al nombre del 2018. L'import mitjà per hipoteca va ser de 143.491 euros.

Per demarcacions, a la de Barcelona es van signar 43.692 hipoteques, amb un import mitjà de 6.814 milions d'euros, la de Lleida 2.032 (183.145 milions d'euros) i a la de Tarragona 5.796 (546 milions d'euros).

Les comunitats amb un nombre més gran d'hipoteques constituïdes sobre habitatges al desembre van ser Andalusia (3.962), Madrid (3.914) i Catalunya (3.390).

Les comunitats en les quals es va prestar més capital per a la constitució d'hipoteques sobre habitatges es van localitzar a Madrid (680,9 milions d'euros), Catalunya (486,4 milions) i Andalusia (427,1 milions). Les comunitats que van presentar taxes més grans de variació anual estaven al País Basc (54,0%), la Comunitat Valenciana (32,6%) i Cantàbria (23,5%).

Les comunitats amb més taxes de variació anuals en el nombre d'hipoteques sobre habitatges es van fer al País Basc (20,1%), la Comunitat Valenciana (17,3%) i Catalunya (12,0%). Canàries (-46,1%), Balears (-17,2%) i Extremadura (-11,0%) van presentar les taxes de variació anuals més negatives.

L'impacte de la sentència

Per part seva, el nombre d'hipoteques constituïdes sobre habitatges inscrits en els registres de la propietat es va situar en 20.933 el mes de desembre passat, xifra un 0,9% superior a la del mateix mes de 2017. Amb aquest repunt interanual, que és més de 13 punts inferior al registrat al novembre, la signatura d'hipoteques sobre habitatges encadena nou mesos de taxes positives.

L'INE recorda que es tracta d'hipoteques procedents d'escriptures públiques realitzades anteriorment, per la qual cosa pot apreciar-se part de l'impacte de la sentència del Tribunal Suprem, publicada el 18 d'octubre, que establia que els bancs i no el client havien d'abonar l'impost d'Actes Jurídics Documentats (AJD).

Aquesta sentència va ser rectificada per l'Alt Tribunal el 6 de novembre. Les dades mostren una notable desacceleració interanual en el creixement de les hipoteques sobre habitatges i fortes reculades mensuals.