02 de març de 2019
02.03.2019
Diari de Girona

Classes de participacions en els fons d'inversió

02.03.2019 | 01:25
Classes de participacions en els fons d'inversió

Segur que alguna vegada t'has preguntat per què hi ha fons d'inversió amb un nom gairebé igual en el qual només canvien unes lletres. Això es deu al fet que les diferents classes d'un fons comparteixen el mateix nom i la lletra que s'afegeix és la que determina la classe a la qual pertany.

Quin és el funcionament d'un fons d'inversió?

L'entitat gestora destina els diners del fons a comprar diferents actius (accions, renda fixa, derivats, o una barreja de diversos) en funció de la seva política d'inversió. El valor total d'aquestes inversions es coneix com a patrimoni del fons. Si inverteixes en aquest fons, vol dir que estàs adquirint parts d'aquest patrimoni, ja que cadascuna d'aquestes parts es diu participació i té un valor de liquidació:

Valor liquidatiu és igual al patrimoni del fons dividit pel nombre de participacions. El valor liquidatiu el publica la gestora diàriament (website) i resulta fonamental per conèixer la rendibilitat de la inversió en el fons. La rendibilitat de cada participació és igual al valor de liquidació de compra menys el valor liquidatiu actual.


Classes de participacions d'un fons d'inversió

Ja sabem que tots els diners dels inversors s'uneixen en un mateix sac i que la gestora s'encarrega d'invertir-los per buscar rendibilitat. El patrimoni del fons és comú, però les participacions en què es divideix són diferents i s'agrupen en classes. Cada classe de participació té un codi ISIN únic en l'àmbit internacional. Està format per 12 caràcters, els dos primers identifiquen el país i la resta, el valor mobiliari que sigui.

Per què hi ha diferents classes de participació?

En funció del volum d'inversió necessari hi ha classes institucionals, minoristes (retail) o de banca privada. En funció del repartiment, o no, de dividends n'hi ha d'acumulació (capitalització) o de repartiment (distribueixen dividends), i en funció de la divisa poden ser en euros, dòlars, etc.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook