08 de març de 2019
08.03.2019
Diari de Girona
Marta Martínez Alonso.Presidenta IBM Espanya, Portugal, Grècia i Israel

Dona, empresa i lideratge

08.03.2019 | 02:13
Dona, empresa i lideratge

Si tot segueix com fins ara, caldran 54 anys per arribar a un equilibri entre homes i dones en els llocs de lideratge de les empreses. Aquesta és l'estimació realitzada per executius i professionals de 2.300 empreses de tot el món que han estat enquestats per IBM, en un estudi que acabem de publicar sobre dona i lideratge empresarial.

En aquestes empreses, la dona només representa el 18% dels llocs directius. A Espanya, la presència de la dona en els consells d'administració de les compa-nyies que cotitzen en borsa està al voltant del 20%.

El 18% és un percentatge molt baix i 54 anys són, sota qualsevol consideració, massa temps. Si hi afegim factors com ara l'enorme velocitat a la qual es produeixen avui els canvis, i el valor fonamental que té el talent per a la innovació i el desenvolupament econòmic de la societat digital en què estem, 54 anys és un període excessiu, que no ens hauríem permetre.

Aconseguir que els espais de màxima responsabilitat d'empreses i institucions siguin un reflex més real de com i qui som, com a societat, és un objectiu clau en dos aspectes d'enorme importància: l'enfortiment de les empreses i l'avanç de la igualtat en general.

Una empresa, com qualsevol equip humà, s'enriqueix i guanya valor sempre des de la diversitat. La diversitat no només amplia i complementa experiències i perspectives, sinó que et permet també atendre i connectar molt millor amb uns clients i una societat que és essencialment heterogènia.

En l'estudi d'IBM, un grup que representa el 12% de les empreses enquestades es mostra especialment actiu i compromès amb la creació d'un entorn que asseguri l'avanç professional de la dona. En analitzar els resultats financers de les empreses enquestades, aquest grup supera el 88% restant en àrees tan rellevants com rendibilitat, innovació i capacitat de desenvolupar el talent i el compromís dels seus empleats.

Alhora, superar la bretxa de gènere en els llocs de lideratge és una peça clau per accelerar altres factors decisius per facilitar la igualtat dins i fora de l'empresa. Bona part dels obstacles que segueixen bloquejant un major avanç professional de la dona tenen a veure amb els estereotips i biaixos inconscients, amb una cultura que té sinceres bones intencions, però que no acaba d'interioritzar l'evidència que sense actuar activament la bretxa persisteix .

Un lideratge més equilibrat és un lideratge necessàriament més conscient i més capaç d'actuar, perquè entendrà millor la importància de crear un entorn professional i una societat més inclusiva, identificarà amb més claredat les dificultats que cal resoldre (en l'empresa i en la societat ) i podrà ser més persistent, metòdic i eficaç.

Aquest no és un desafiament de contraris, sinó una necessitat de tothom. L'avanç professional de la dona és sumar, afegir i créixer. És crear unes empreses –i una societat– en què cada persona sigui reconeguda pel seu potencial i els seus èxits i tingui, de veritat, les mateixes oportunitats per arribar tan lluny com el seu talent i el seu esforç la portin.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook