Dolors Aleu Riera va ser la primera metgessa a Espanya que es va graduar sense haver de disfressar-se d'home. Va ser el 1882. El 2017, 135 anys després, el nombre de metgesses col·legiades va superar per primera vegada el de metges. No obstant això, només el 20% dels llocs de direcció del Sistema Nacional de Salut estan ocupats per dones, segons un estudi realitzat en el mateix any per l'Organització Mèdica Col·legial.

En l'àmbit internacional, la situació no és molt diferent. Tot i que les dones som majoria a l'àrea de ciències de la salut, en l'OMS ocupem menys del 25% dels llocs d'alta direcció i únicament dues de les agències de l'ONU estan liderades per dones, segons recollia la revista The Lancet el 2017.

Diverses revistes científiques han publicat articles en els quals se subratlla que la discriminació cap a les dones té efectes negatius sobre tot el conjunt del sistema sanitari. A l'agost de 2018, la revista Harvard Business Review va publicar un article titulat Com la discriminació contra les dones fa mal als pacients. S'hi conclou que «la discriminació cap a les dones en ciències de la salut suposa un risc per a la salut pública i per a la seguretat dels pacients». Els autors, investigadors de la Universitat Johns Hopkins, citen l'evidència acumulada que demostra que les dones presten una atenció sanitària d'alta qualitat i que la forma en què afrontem el treball en les ciències de la salut enriqueix radicalment el desenvolupament de les mateixes.

Un altre estudi realitzat als EUA, sobre un milió i mig de pacients, va evidenciar que les persones que van ser tractades per una doctora tenien menys probabilitat de morir o tornar a ser ingressades en els següents 30 dies. S'ha demostrat a més que les metgesses tendeixen a involucrar-se en una atenció preventiva i una comunicació metge-pacient molt efectiva. La investigació també ha conclòs que elles fan servir més les pràctiques basades en l'evidència.

A la vista de les dades, la feminització de l'atenció sanitària no sembla que sigui un problema. Tot el contrari. El que sí que és un problema és l'encara baixa presència de dones en els llocs de responsabilitat.

Sabem que no és només qüestió de temps ni de mèrits que les dones ocupin els llocs de direcció. Calen accions específiques que eliminin i compensin aquestes discriminacions. Em refereixo a les quotes de contractació, promoció i representació, als observatoris específics sobre la salut de les dones i a la formació amb perspectiva de gènere en els estudis i en el lloc de treball.

Hem de fomentar les accions positives cap a la dona perquè, lamentablement, per cada acció positiva visible, hi ha 100 accions negatives invisibles que totes i tots tenim normalitzades. Aquests no són només problemes de dones, sinó que requereixen la participació de tots i totes per arribar a una igualtat plena.