La Direcció General de Pesca i Afers Marítims del Departament d'Agricultura ha invertit en els darrers 3 anys més de 2,5 milions d'euros en accions per consolidar una producció aqüícola de qualitat i sostenible a les badies del delta de l'Ebre que, al seu torn, ha de permetre als aqüicultors gestionar millor els seus productes, com el musclo. Entre les accions, destaca la Taula de Cogestió de l'Aqüicultura del Delta de l'Ebre, creada el febrer de 2018, per debatre les accions que es poden dur a terme en les badies dels Alfacs i del Fangar del Delta per millorar les activitats aqüícoles. El proper dimecres tindrà lloc a Tortosa la quarta reunió d'aquest òrgan.

La direcció general de Pesca i Afers Marítims, amb l'objectiu de donar suport al sector aqüícola català, especialment el sector del musclo del delta de l'Ebre, convoca ajudes, en el marc del Fons Europeu Marítim Pesquer (FEMP), destinades a fomentar les inversions productives en aqüicultura, les actuacions de comercialització i transformació del sector aqüícola, actuacions d'assessorament i de recerca en el camp de l'aqüicultura, així com actuacions de diversificació i de desenvolupament local. En aquest sentit, entre 2017 i 2018 es van aprovar 32 sol·licituds d'ajuts per al sector del musclo del Delta, equivalents a 0,87 milions d'euros, que van generar una inversió d'1,6 milions. Una altra mesura és la contractació de les assegurances subvencionades per fer front a les pèrdues ocasionades per les altes temperatures dels estius en la producció i cria del musclo, entre altres mesures d'ajuda.