Unió de Pagesos (UP) va demanar en una reunió aquest dimecres a Lleida mesures al Secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania, Oriol Amorós, tal com ha fet de forma prèvia al Departament de Treball, perquè la pagesia disposi de la mà d'obra necessària per cobrir les necessitats de la campanya agrària d'enguany i perquè les persones que cerquen una oportunitat laboral en el sector agrari puguin accedir-hi en les millors condicions.

El sindicat planteja mesures concretes que millorin la gestió de les campanyes agràries, tant des del punt de vista laboral com social, en la línia del que es va plantejar en la reunió del 27 de novembre. UP defensa que cal establir un sistema d'autoritzacions de treball excepcionals per a col·lectius vulnerables i en risc d'exclusió que agilitzi els tràmits en el cas de joves tutelats. El sindicat també demana la reducció del condicionant temporal d'un any per a ofertes de treball, tant per als menors extutelats, com per a persones que no disposen de documentació i participen en determinats programes. Així mateix, defensa que els treballadors agraris tinguin els mateixos drets als subsidis de desocupació que la resta dels que formen part del règim general, factor que afavoriria l'interès dels treballadors per a les feines del camp. El sindicat remarca que cal disposar també de les eines formatives necessàries per treballar al sector agrari. Així mateix, apunta que cal incentivar la pagesia amb bonificacions per a la contractació de temporers. Finalment, UP reclama a l'Estat l'equiparació de les especialitats de cotització dels petits i mitjans autònoms agrícoles, ramaders i forestals, quan aquests contracten treballadors per compte aliè sotmesos a la cotització en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte Aliena Agraris de la Seguretat Social, entre altres mesures de caràcter administratiu.