Ser dona en el món de la construcció és un hàndicap. Almenys així ho perceben la majoria de les col·legiades de Girona en una enquesta feta entre arquitectes tècniques i aparelladores, que concreta que un 42% han rebut algun tipus de discriminació per raó de gènere. Les situacions de sexisme van des de preguntes com si pensen tenir fills durant una entrevista de treball fins a comentaris o carícies amb intencions sexuals. La majoria, però, són comentaris crítics cap a la falta de capacitat de les dones per dedicar-se a les feines vinculades a la construcció. A més, l'enquesta recorda les dificultats que encara tenen les dones per trobar indumentària professional adequada, així com la separació de vestidors de dones i homes com preveu la llei.

A la taula rodona «Dones a la construcció» es va debatre sobre la situació i problemàtica de les dones en el sector, es van escoltar propostes i es van analitzar les dades extretes d'una enquesta feta al col·lectiu. A més, Beatriz Oliete va presentar el projecte Women can Build, de Fundación Laboral. L'acte també va comptar amb la intervenció de l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas.

El projecte Women can Build tracta de despertar consciències i defensa la igualtat d'oportunitats, millorant les condicions socials del sector, fomentant la professionalització. Els objectius que es marca el projecte són realitzar un canvi de paradigma en el sector de la construcció, que sigui més igualitari, atractiu i socialment responsable, a través de la formació. Es vol enderrocar barreres culturals i millorar la sensibilitat de les dones cap a aquest sector. A més es vol captar l'atenció de la dona cap a la indústria de la construcció, recalcant les activitats amb més possibilitats d'aconseguir una inserció efectiva en el mercat de treball i com últim aspecte proporcionar als centres de Formació Professional una perspectiva de gènere que els permeti repensar el seu enfocament.