La Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE) ha elaborat una sèrie de propostes de cara a les eleccions generals del 28 d'abril entre les quals es troben l'augment de l'edat de jubilació a mesura que pugi l'esperança de vida, rebaixes en l'Impost de Societats i en les cotitzacions empresarials, la supressió de l'Impost de Patrimoni i la reducció de l'Impost sobre Successions, «que en l'actualitat aconsegueix nivells confiscatoris en algunes comunitats autònomes».

Aquestes propostes, recollides en un document de 30 pàgines que ha estat aprovat en la reunió que va celebrar ahir la Junta Directiva de l'organització empresarial, s'han dissenyat a partir dels quatre «grans riscos» en clau nacional que detecta la CEOE: «la inestabilitat política, la falta de disciplina pressupostària, l'abandó del procés de reformes estructurals i el trencament de la unitat de mercat».

Els empresaris adverteixen que, si aquests riscos es materialitzen, la desacceleració econòmica podria accelerar-se a Espanya, per la qual cosa recorden al pròxim Govern que «té a les seves mans la capacitat de reduir i fins i tot eliminar aquests riscos interns i revertir la desacceleració».

En aquest sentit, CEOE planteja quatre grans línies d'actuació, en què s'engloben totes les seves propostes: garantir l'estabilitat política i institucional; intensificar el procés de consolidació fiscal; continuar el procés de reformes estructurals i apostar per la unitat de mercat. Així, els empresaris proposen que, després de les pròximes eleccions generals, s'impulsi una nova agenda de reformes estructurals i diversos pactes d'Estat, entre els quals sanitat i justícia.