El Departament d'Agricultura, Pesca, Ramaderia i Alimentació (DARP) de la Generalitat anuncia a través d'un comunicat que avui s'inicia el període hàbil de pesca de la truita a Catalunya en una temporada que serà l'última en què estarà permès utilitzar el plom, amb l'objectiu d'evitar la contaminació de les aigües i l'afectació al medi natural. En aquest sentit, el Departament recomana als pescadors i comerços anar substituint aquest material per d'altres, tenint en compte que la data límit del seu ús serà el 15 de març de 2020. Respecte a l'any passat, una de les novetats més destacades pel que fa a la pesca continental a la demarcació de Girona és la creació d'una nova zona de pesca controlada de ciprínids, una família de peixos d'aigua dolça, a Olot.

Agricultura explica en el mateix informe que el plom és un metall tòxic que s'acumula al medi ambient, als teixits de peixos i crancs i és tòxic per als organismes que habiten a l'aigua i a la terra. Els efectes nocius que té sobre el cos humà són molt variats, i en destaquen les afectacions al sistema nerviós (inclòs el cervell), l'aparell reproductor i els fetus. Aquest metall pesant pot arribar a ser cancerigen. En els últims anys, la Unió Europea ha optat per prohibir o restringir l'ús del plom en molts àmbits, com ara gasolina, pintures, comestibles, joguines, conduccions, o equips electrònics, entre d'altres. En el cas de la pesca, hi ha materials alternatius com el tungstè, o l'ús de les mateixes pedres de riu per suplir el plom. La indústria i els comerços estan suficientment preparats per poder oferir alternatives a aquest material contaminant. No obstant això, des del Departament s'ha considerat oportú establir un període transitori per tal que el sector es pugui adaptar al canvi, tant botigues de pesca com els propis pescadors, posant coma data límit el 15 de març de l'any vinent. El passat 28 de febrer es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la nova resolució per la qual s'ordena la pesca en aigües continentals per a la temporada 2019. D'aquesta manera, els pescadors ja poden conèixer totes les condicions i regulacions adoptades per a aquesta temporada que s'inicia oficialment a partir d'avui.

Límit de captures

El Departament apunta que, en termes generals, el límit de captures per a la truita comuna, amb nom científic Salmo trutta, continuarà essent de quatre exemplars per pescador i dia, d'una mida superior o igual als 22 centímetres a les zones de pesca controlada de salmònids. Pel que fa a les zones intensives i d'acord amb l'estoc disponible per part de la Generalitat, s'estableix un límit de captures de quatre truites per pescador i dia, d'una longitud igual o superior als 19 centímetres. El mateix Departament recorda a tots els pescadors que exerceixen l'activitat en freqüència que periòdicament el DARP publica el Pla de repoblacions piscícoles en zones intensives al web d'Agricultura. A la mateixa pàgina web, hi figura el «Visor cartogràfic de pesca continental», on es poden consultar totes les zones de pesca lliures sense mort i les zones de pesca controlada vigents. També es recomana consultar períodes hàbils de pesca per tipologia i territori.

Principals novetats

En comparació amb l'any passat, Agricultura destaca alguns canvis. Un d'ells és la nova zona de pesca controlada de ciprínids a Olot. També s'ha creat un escenari de pesca a l'embassament de la Baells. El Departament anuncia que enguany es fusionen diverses zones de pesca controlada, que passen a ser una única zona de pesca anomenada «Alta Ribagorça». Una altra novetat és que es divideix l'intensiu de Barruera en dos trams: la part inferior serà de pesca exclusivament amb captura, i la pesca en el tram superior serà només sense mort. Per últim, els rius de la Llosa, Arànser, estanys de la Pera, la Muga, Setut i l'Orri se separen de l'actual zona de pesca controlada «Consorci Segre» i passen a ser una nova zona de pesca sota el nom de «Lles».