El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat dóna suport als joves emprenedors catalans, i ha resolt favorablement un total de 319 expedients de joves que van sol·licitar l'ajut per a instal·lar-se en una explotació agrària en la convocatòria de l'any 2018. Així, d'acord amb el pressupost plurianual, el Departament ha concedit ajuts per un import total de gairebé 9,28 milions d'euros en forma de subvenció directa dirigida als joves de Catalunya que volen instaurar-se a treballar en el sector agrari. Per primer vegada, els nous titulars d'explotació rebran un avís al correu electrònic amb la informació individualitzada de la corresponent ajuda, paral·lelament a la respectiva publicació a l' e-tauler. En el cas de Girona, la subvenció atorgada ha estat per valor de 955.000 euros.

Segons informa el Departament d'Agricultura a través d'un comunicat, aquests ajuts s'emmarquen dins del Programa de Desenvolupament Rural (PDR.cat2020), amb el cofinançament del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). Tal com preveu la normativa, s'ha prioritzat aquest ajut en relació a la resta d'ajuts del Contracte Global d'explotació (CGE), i s'ha resolt favorablement la totalitat dels projectes sol·licitats que compleixen amb els requisits de la convocatòria.

L'objectiu dels ajuts del CGE és incentivar el desenvolupament de les funcions productives, econòmiques, mediambientals i socials de l'agricultura, amb la finalitat de fomentar la viabilitat de les explotacions agràries i d'assolir un desenvolupament rural sostenible.

Distribució territorial dels ajuts

Agricultura desglossa en un informe el nombre d'expedients i l'import de les respectives subvencions en funció del servei territorial pertinent. Pel que fa a Barcelona, en total s'han tramitat 24 expedients per un total de 650.000 euros. A la zona de la Catalunya Central, s'han resolt 70 expedients i el total de la subvenció ha estat de 2.145.000 euros. Pel que fa a Girona, 34 han estat els expedients resolts per una suma de 955.000 euros. A Lleida, el nombre d'expedients corresponents al 2018 ha estat de 102 i l'import corresponent ha pujat a 2.845.000 euros, essent aquest el resultat més alt de tots. L'Alt Pirineu i Aran compta amb 24 expedients per 729.999 euros. Pel que fa a Tarragona, s'han tramès 26 expedients i el total ha estat de 790.000 euros. Per acabar, les Terres de l'Ebre, que compten amb un total de 39 expedients per una subvenció d'1.165.000 euros.