La junta general d'accionistes de BBVA va aprovar la reelecció de Carlos Torres com a conseller executiu de l'entitat amb un 98% de vots a favor, en la que va ser la primera junta a la qual va acudir en qualitat de president i que va estar marcada per l'ombra del cas Villarejo.

La junta es va celebrar a Bilbao i els accionistes van donar el vistiplau a totes les propostes del consell d'administració, malgrat la desconfiança mostrada per alguns accionistes cap a la nova cúpula directiva i la seva relació amb l'expresident Francisco González i la seva suposada relació amb la firma de detectives privada Cenyt, vinculada a l'excomisario empresonat José Manuel Villarejo.

En concret, la reelecció de Torres com a membre del consell es va aprovar amb un 98% dels vots, així com la del conseller Sunir Kumar Japoor, amb un 99%. També el 99% dels accionistes de l'entitat van votar a favor de la ratificació i nomenament del conseller delegat del banc, Onur Genç, directiu d'origen turc designat com a successor de Torres Vila en el marc del pla de successió de l'expresident Francisco González, que va deixar l'entitat el mes de desembre passat. Així, Torres va cessar en el seu càrrec de 'número dos' per passar a exercir el de president executiu, reemplaçant Francisco González.

En la junta també es van aprovar els comptes anuals i els informes de gestió del BBVA i del grup consolidat corresponents a l'exercici 2018, amb un 99% de vots a favor, així com l'estat de la informació no financera o de la gestió social (97%).

De la mateixa manera , l'entitat amb seu a 'La Vela' va obtenir llum verd a la seva decisió de delegar facultats en el consell d'administració amb un 99% de vots, amb facultat per formalitzar, esmenar, interpretar i executar les acords que s'adoptin en la junta general.

D'altra banda, va ser aprovada la política de remuneracions dels seus consellers amb el 95% dels vots, que inclou el nombre màxim d'accions a lliurar com a conseqüència de la seva execució o portar a una votació consultiva l'informe sobre remuneracions, i va ser ratificat amb el 98% d'accionistes a favor el nivell màxim de remuneració variable per als empleats l'activitat dels quals incideixi en el risc de l'entitat.

En concret, el banc reafirmarà el nivell màxim de remuneració variable de fins al 200% del component fix de l'emoluent total per a un determinat col·lectiu d'empleats les activitats professionals dels quals «incideixen de manera significativa» en el perfil de risc del grup. Aquest punt es manté igual des de fa anys.

Respecte a la diversitat de gènere, el president Carlos Torres va admetre que encara «falta molt camí per recórrer», sobretot en els llocs d'alta direcció. «Apostem per aquests valors, és una cosa positiva, bo per a l'equip i per al negoci», va remarcar.