Catalunya ha tancat el 2018 amb un creixement del PIB del 2,6% i ha arribat als 242.313 milions d'euros. L'augment és menor que el registrat en els darrers tres anys, però és una dècima superior a l'espanyol (2,5%) i set dècimes per sobre de la mitjana de la Unió Europea (1,9%). Així es desprèn de les dades fetes públiques aquest dimecres per l'IDESCAT, l'oficina d'estadística de Catalunya. Les xifres també mostren una desacceleració del creixement, ja que a nivell trimestral, es passa d'un creixement del 3,3% en el primer trimestre fins a l'1,8% en el quart. La demanda interna va créixer un 2,5% durant l'any passat, mentre que l'externa va reduir-se, amb l'exportació passant d'un augment del 5,1% el 2017 a un creixement del 2% el 2018.

L'evolució a la baixa de les exportacions va en línia amb la disminució general a la Unió Europea i la tendència del comerç internacional, segons el Govern.