La inversió bruta a l'estranger de Catalunya l'any 2018 va arribar als 5.208,5 milions d'euros, una xifra que suposa un 110,7% més que l'any anterior. Així es desprèn de les dades publicades ahir per l'Idescat, que mostren que la majoria de les inversions es van fer a països de l'OCDE i la Unió Europea.

El sector primari, al davant

Aquesta inversió catalana a l'estranger del 2018 és la més elevada des del 2007, quan es van invertir 7.761,4 milions d'euros. Els sectors que van impulsar la inversió a l'estranger van ser l'agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca en termes absoluts, seguit del comerç a l'engròs i al detall, les indústries manufactureres i el transport i l'emmagatzematge.

Pel que fa a Espanya, la inversió bruta a l'estranger va caure el 2018 en un 41%, amb un valor de 22.4415 milions d'euros.