Les entitats bancàries significatives d'Espanya acumulaven al tancament del tercer trimestre de l'any 2018 préstecs dubtosos per import de 95.400 milions d'euros, una xifra que suposa una reducció anual de 16.500 milions d'euros, però que manté les entitats espanyoles com les terceres que acumulen un major volum de préstecs en risc, només per darrere dels bancs italians, amb 153.400 milions d'euros, i dels francesos, amb 130.200 milions, segons dades del Banc Central Europeu (BCE).

No obstant això, en relació amb el volum de préstecs i bestretes concedits, la ràtio de préstecs dubtosos de les entitats significatives espanyoles es va situar en el 4,1%, per sota de la mitjana del 4,2% del conjunt de la zona euro, i set dècimes menys que un any abans.

En aquest sentit, els bancs grecs i xipriotes van tornar a registrar les majors ràtios de dubtosos, amb nivells del 43,4% i del 20,7%, respectivament, amb un volum de 90.000 milions de préstecs de risc en el cas dels bancs de Grècia i de 7.400 milions en el de les principals entitats de Xipre.

Si s'analitza la tendència, la ràtio de préstecs dubtosos va disminuir de forma considerable, en termes interanuals, a les entitats significatives de Xipre (-13,3 punts percentuals), Eslovènia (-5,3 pp), Irlanda (-3,7 pp), Portugal (-3,6 pp), Grècia (-3,2 pp) i Itàlia (-2,5 pp).

En canvi, la pitjor evolució en la reducció del pes dels préstecs dubtosos va correspondre a Lituània, on la ràtio va augmentar una dècima, fins al 3,2%, mentre que a Malta només va baixar dues dècimes, fins al 3,5%.

En total, el volum de préstecs dubtosos de les entitats significatives de la zona euro es va situar al tancament del tercer trimestre de l'any 2018 en 627.700 milions d'euros, un descens de 131.400 milions respecte la xifra registrada l'any anterior, mentre que la ràtio mitjana per a la banca de la zona euro va baixar al 4,2% des del 5,2% d'un any abans.

El sanejament vol temps

Malgrat aquesta disminució, el Banc Central Europeu va reconèixer que el nivell agregat de préstecs dubtosos al sector bancari europeu «continua sent alt en termes internacionals, i el sanejament dels balanços portarà més temps», fet pel qual la seva reducció i cobertura seguirà sent una prioritat de l'entitat en la seva tasca com a supervisor el 2019.