23 de març de 2019
23.03.2019
Diari de Girona

Un estudi estableix que la majoria dels fraus a les assegurances els porten a terme els homes

El 75 per cent d'aquestes pràctiques a pòlisses d'automòbil i el 59 per cent a les de casa les fa el gènere masculí. Gairebé la meitat dels fraus es produeixen en les assegurances de l'automòbil, que en tot cas experimenten una tendència descendent

23.03.2019 | 01:32
Un estudi estableix que la majoria dels fraus a les assegurances els porten a terme els homes

A l'hora d'intentar que la companyia asseguradora es faci càrrec

d'una trencadissa que no li correspon, els homes són els reis del frau. Si es tracta de l'assegurança de l'automòbil, no hi ha discussió,

perquè ells cometen més del ??? dels fraus. En algunes províncies d'Andalusia i Castella i Lleó superen el ???. On menys, a les illes, freguen el ?? ?. El predomini també es dona a la branca de la llar, però en aquest cas els percentatges varien sensiblement, ja que els homes que defrauden suposen el ?? ? del total, cosa que indica que quatre de cada 10 fraus els cometen les dones en aquest àmbit. Així consta en el VI Mapa del Frau a Espanya elaborat per l'asseguradora francesa AXA.

El document detalla que la seva

cartera té actualment una proporció d'un ?? ? d'homes i un ?? ? de dones. Un dels resultats més sorprenents és que l'anomenat frau ocasional o oportunista, és a dir, quan es comet introduint danys preexistents o anteriors al sinistre, el porten a terme en un ?? ? dels casos els homes. Sense això, el ??? dels supòsits en els quals els danys reclamats són reals o ficticis però han estat planificats amb antelació (frau premeditat), han estat perpetrats per dones. Finalment, el ?? ? dels casos de trames organitzades han estat protagonitzats per homes. El document adverteix d'una certa professionalització a causa de l'increment en el frau premeditat. De fet, el benefici econòmic mitjà que s'intenta defraudar en aquest supòsit és de ?.??? euros, davant dels ??? del frau oportunista.

L'informe demostra que, lluny de disminuir amb el temps, aquestes pràctiques van augmentant. Així, l'any passat van representar l'?,?? ? del total del volum de negoci del sector, davant de l'?,??? de ????. El ????, en el moment àlgid de la Gran Recessió, aquest percentatge no arribava ni a l'??, concretament es quedava en el ?,?? ?. La major taxa correspon a Cantàbria, amb un ??, i la menor a Madrid (??), País Basc (?,???), Castella - la Manxa (?,???) i Catalunya i Aragó, les dues amb un ?,???.

Per línia de negoci, el major percentatge de frau correspon a l'assegurança d'automòbil, amb gairebé el ???. No obstant això, s'ha produït una reducció, atès que el ???? arribava al ???. A la branca de multiriscos (llar, comerç, oficines i comunitats) s'ha observat un augment de deu punts percentuals fins a arribar al ???.

La companyia detalla, així mateix, algunes noves pràctiques fraudulentes que ha detectat. Per exemple, els sinistres d'empreses que activen la seva cobertura de responsabilitat civil de manera maliciosa. El client en aquests casos és una gestoria o una assessoria fiscal que, en connivència amb el seu propi client, planteja una estratègia perquè aquest evadeixi impostos. Quan l'Agència Tributària detecta el frau i sanciona aquest darrer, el client addueix un suposat error de càlcul de l'assegurat, és a dir, la gestoria, per activar la cobertura de responsabilitat civil i que sigui l'asseguradora la que afronti els pagaments. Una

pràctica similar la porten a terme algunes gestories laborals. En aquest supòsit, l'empresa que calcula expressament a la baixa la indemnització d'acomiadament i, quan el jutge dona la raó a l'exempleat, al·lega que l'error el va cometre la gestora (el client de l'assegurança) en no fer un bon càlcul de la liquidació. Un altre cas l'ha trobat AXA a les pòlisses de caució. Es tracta d'una pràctica que duen a terme algunes agències de viatges que es liquiden pocs mesos després de la seva creació. S'apropien de les quantitats avançades pels clients i dirigeixen aquests a l'asseguradora perquè faci front als pagaments.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook