Gairebé totes les persones, més enllà del nostre nivell econòmic, tenim un patrimoni. Més petit o més gran, tots tenim certes propietats que conformen el nostre patrimoni personal, el qual hem de gestionar. Perquè el patrimoni no és una cosa inamovible i immutable. El patrimoni també es desenvolupa per fer-lo créixer o, almenys, perquè no minvi i perdi valor. Per això, analitzarem què és exactament i com pot gestionar-se, perquè la gestió patrimonial no és una cosa només d'uns pocs milionaris. Tots hem de conèixer-la per saber si podem treure un major rendiment a les nostres pertinences.

El patrimoni és el conjunt de béns que pertanyen a una persona, a diverses o a una societat. A més, és susceptible de tenir un valor econòmic. Això suposa que tot el que posseïm té un valor, es pot intercanviar per diners, d'aquí la seva importància. Per tant, la gestió patrimonial és, com el seu propi nom indica, la gestió o maneig d'aquest conjunt de béns, i en si mateixa, conforma una disciplina de l'assessoria d'inversions que inclou la planificació financera, la gestió de carteres i una altra sèrie de serveis financers globals.

Això suposa que la gestió patrimonial no és una qüestió intranscendent i que en aquesta hi intervenen diversos factors. Per això, tant les grans fortunes com les famílies o les petites empreses han de tenir un mínim de coneixements o amb l'ajuda de serveis professionals sempre que vulguin treure rendiment al seu patrimoni o, almenys, tenir-lo ben cobert i fora de perill d'imprevistos.

Però tot això dependrà de la naturalesa d'aquest patrimoni, perquè no és el mateix que estigui conformat per béns immobles o que es tracti de diners en espècie o accions i participacions en fons d'inversió. Cada un té la seva pròpia forma de gestió i convé conèixer-los bé per saber les possibilitats que tenen.

L'estratègia de gestió patrimonial dependrà de la naturalesa dels actius que tinguem i el que en vulguem aconseguir. A partir d'això, es pot establir una fórmula de gestió que permeti maximitzar aquest patrimoni, fer-lo créixer i protegir-lo. En qualsevol cas, encara que no tinguem una gran fortuna ni un gran patrimoni, sempre hem de fer el possible per gestionar-lo de tal manera que ens procuri rendiments i que pugui perdurar en el temps. Per a això, hem de comptar sempre amb el millor assessorament.