Més de 131.500 pares i mares de Catalunya han rebut la devolució de l'IRPF vinculat als permisos de maternitatfets entre els 2014 i el 2017, segons les dades del ministeri d'Hisenda. La quantitat cobrada fins ara, que inclou la devolució i els interessos, suposa un total de 185,5 milions d'euros. Al conjunt d'Espanya, 563.000 contribuents han rebut els diners, amb una xifra que supera els 733 MEUR. El retorn es fa arran d'una sentència del Tribunal Suprem del 3 d'octubre passat que va declarar exemptes les prestacions per maternitat.

De mitjana, els contribuents amb dret a devolució han rebut 1.300 euros, uns 2.012 les dones i uns 470 els homes. Pel que fa a les retencions fetes durant el 2018, els contribuents no han de fer cap tràmit, ja que a la declaració de la renda ja s'inclourà la prestació com a exempta i les retencions fetes seran deduïbles.

La suma de les quantitats (devolució més interessos) reintegrades a aquestes persones, arran de la sentència del Tribunal Suprem de 3 d'octubre de l'any passat que va declarar l'exempció de les prestacions públiques per maternitat de la Seguretat Social, supera els 733 milions d'euros.

No obstant això, Hisenda assenyala que aquestes xifres no són definitives, atès que els contribuents segueixen presentant sol·licituds. De fet, en les últimes set setmanes s'han rebut prop de 180.000 sol·licituds de devolució.

Addicionalment, explica que hi ha tot un seguit de supòsits complexos que requereixen un major temps de comprovació prèvia abans de resoldre positivament o negativament una sol·licitud, entre els quals destaca les sol·licituds duplicades, també aquelles en què consta un compte bancari incorrecte o no consta compte, i casos de declaracions que ja van ser en el seu moment objecte d'una comprovació.

Els casos complicats poden venir tant de la complexitat de la situació tributària del sol·licitant, com de la mateixa declaració presentada en el seu dia, ja que la determinació de la quantitat concreta que ha de ser objecte de devolució exigeix ??un recàlcul de tota la declaració i, per tant, afecta aspectes tan diversos com les rendes exemptes i no exemptes, les reduccions, modalitat de declaració, etc.

A hores d'ara, sobre un total d'1.021.000 sol·licitants, s'ha resolt la sol·licitud de 733.000 i, sobre aquests últims, ha correspost practicar devolució a 563.000 contribuents, el que suposa el 76,8% de tots aquells amb sol·licitud resolta.

També cal tenir en compte que no totes les sol·licituds generen un dret de devolució en la mesura que hi ha contribuents que no han patit retenció o no han abonat quotes en l'IRPF per partir de nivells baixos de renda.

Les retencions de 2018 no precisen tràmit

Pel que fa a les retencions practicades en 2018, Hisenda recorda que els contribuents no han de fer cap tràmit, atès que la seva declaració de la renda d'aquest any, que es presenta a partir del pròxim 2 d'abril, ja incorporarà les prestacions com exemptes i les retencions suportades seran deduïbles.

En tot cas, com qualsevol altra dada fiscal que ofereix l'Agència Tributària, es recomana la seva revisió per part del contribuent abans de presentar la declaració de l'IRPF.

Pel que fa al procés de devolucions a empleats públics, habilitat pel Reial decret llei de finals de desembre, està pendent que l'Agència Tributària vagi rebent tota la informació de part de les diferents administracions públiques pagadores i espera poder obrir-lo "en pròximes dates".