El president de Banc Sabadell, Josep Oliu, va reclamar «uns marcs jurídics i polítics estables» que permetin a la banca desenvolupar la seva activitat amb seguretat i eficàcia, davant la «creixent impressió d'inseguretat jurídica» que viu el sector.

A la junta d'accionistes que se celebrava a Alacant, on el banc va traslladar la seva seu social fa un any i mig, Oliu va dir que el sector bancari ha aconseguit avançar en l'últim any en la reducció de la morositat i l'enfortiment del capital, encara que la rendibilitat continua sent el seu principal repte.

Va assegurar que les entitats s'han vist afectades per un marc regulador més complex i menys predictible, que imposa requisits més grans de capital, i una «creixent impressió d'inseguretat jurídica derivada de certes resolucions judicials que han repercutit molt negativament» en la cotització, els resultats de les entitats i la seva reputació.

Hi ha exemples «molt significatius», va dir Oliu, com el debat provocat sobre la possible retroactivitat de l'impost d'actes jurídics documentats o les incerteses per la possible revisió de l'índex IRPH en els préstecs hipotecaris pel Tribunal de Justícia de la UE.

«Aquest índex, utilitzat en multitud d'operacions, es tracta d'un índex oficial, publicat pel Banc d'Espanya, l'utilització principalment per les caixes d'estalvis del qual estava emparada en normes administratives», va reivindicar Oliu.

El president del Sabadell va apuntar que «les anàlisis interessades» sobre una possible sentència contrària a la banca causen en les entitats «danys econòmics i de reputació de difícil reparació» i també perjudiquen el propi marc de seguretat jurídica espanyol.

Per això, va exigir que les entitats financeres puguin desenvolupar la seva activitat amb uns marcs jurídics i polítics estables, més enllà que els bancs, va afegir, treballin d'acord amb els «millors estàndards de conducta, amb transparència i els nivells més exigents ètics».

Sobre això, va reconèixer que els bancs tenen «un repte reputacional» i que la imatge social de les entitats «ha de ser renovada»: «I això només es pot fer amb bones pràctiques ancorades en la rectitud ètica i en la transparència de totes les nostres actuacions», va subratllar.

Durant la seva intervenció, Oliu no va passar per alt els problemes derivats de la migració tecnològica de TSB, la seva filial britànica, que han suposat uns costos extraordinaris de 460 milions d'euros.

Una vegada resoltes aquestes incidències, va indicar que TSB ha recuperat la seva activitat normal i inicia una nova etapa el 2019 en la que preveu «reprendre la dinàmica comercial i avançar en la millora dels nivells d'eficiència».

Oliu va recordar que, a causa de l'impacte en els resultats del grup per la migració de TSB, tant ell com el conseller delegat, Jaume Guardiola, han renunciat de forma voluntària a les seves primes i han cobrat únicament els seus sous fixos.

Amb vista al futur, Banc Sabadell vol posar el focus en la millora de l'eficiència i la rendibilitat, centrant la seva activitat en els tres mercats en els que opera, com són Espanya, Mèxic i el Regne Unit, molt pendent en aquest últim cas de l'evolució del Brexit.