Unió de Pagesos (UP) va informar aquest dijous que ha decidit impulsar el Pacte per a l'adaptació al canvi climàtic entre organitzacions agràries amb el compromís de promoure les actuacions proposades des del projecte europeu Life Clinomics per augmentar la resiliència dels països del mediterrani. El sindicat fa aquest pas després d'haver-se reunit, en el marc de les jornades «La pagesia a la Mediterrània i l'adaptació al canvi climàtic» que van tenir lloc dimecres i dijous, amb representants d'organitzacions agràries italianes i espanyoles, de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears i d'Andalusia, i després d'haver constatat el potencial de l'activitat agrària, ramadera i forestal per mitigar l'escalfament global.

Segons UP, el pacte aposta per promoure una agricultura i una ramaderia més resilient d'acord amb els nous escenaris del canvi climàtic, per mantenir la qualitat de la producció i la seguretat alimentàries. L'acord també busca fomentar una gestió dels boscos que augmenti la resistència i la resiliència de les masses forestals al canvi climàtic, incrementi el seu paper en el cicle de l'aigua, i contribueixi a la prevenció d'incendis forestals.

Informació sobre les jornades

Les jornades «La pagesia a la Mediterrània i l'adaptació al canvi climàtic» van tenir lloc aquesta setmana a la Casa de l'Agricultura de Barcelona i van comptar amb anàlisis per part d'experts i l'explicació de l'estudi fet en tres territoris (Montseny, Terres de l'Ebre i el Penedès) del projecte Life Clinomics, que analitza els impactes del canvi climàtic i les possibles mesures d'adaptació en l'agricultura, la ramaderia i la silvicultura, entre altres àmbits.