30 de març de 2019
30.03.2019
Diari de Girona

Teletreball: una oportunitat empresarial?

30.03.2019 | 00:47
Teletreball: una oportunitat empresarial?

S'entén per teletreball aquell que es duu a terme fora del centre de treball, des del domicili o algun altre lloc i que, generalment, implica la utilització de les tecnologies de la informació.

Les empreses i empleats que vegin el teletreball com una opció atractiva han de tenir en compte els avantatges i inconvenients que presenta aquest sistema. Els aspectes positius són que:

- Comporta un horari laboral flexible, adaptable a les necessitats personals, de manera que millora la conciliació entre la vida laboral i la personal. Això hauria de comportar un augment de la productivitat degut a la sensació de benestar.

- Permet seleccionar el lloc de residència de manera independent a la ubicació de la feina i facilita la contractació de personal, en desaparèixer les limitacions geogràfiques.

- Suposa un estalvi de diners, tant per a l'empleat com per a la companyia. El treballador s'estalviarà uns diners que abans gastava en gasolina o en transport públic. L'empresa pot disposar d'unes dependències més reduïdes i millor optimitzades. Tanmateix, la reducció de desplaçaments suposa una reducció de la contaminació, que també és un estalvi per a la societat.

- Aquesta forma de treball provoca una eliminació pràcticament total de l'absentisme laboral i una reducció molt important en el nombre d'accidents i baixes.

- És un ajut per a persones amb especials dificultats d'inserció laboral, com és el cas dels que pateixen restriccions greus de mobilitat, en permetre'ls treballar al seu propi entorn adaptat.

Els aspectes negatius són que:

- Requereix que l'empleat tingui uns bons coneixements d'informàtica, ja que els problemes tècnics que apareguin s'hauran de solucionar.

- El fet de no reunir-se amb els seus companys i de no compartir un espai comú pot fer que el treballador perdi nexe, unió i referència emocional amb l'empresa.

- Cal que el treballador tingui una gran autodisciplina i motivació cap a la feina perquè no descendeixi a llarg termini la seva productivitat.

- Cada vegada més la feina es mesura per objectius i resultats en lloc de pel nombre d'hores, però, tot i així, la sensació de pèrdua de control de l'empleat per part de l'empresa serà una situació difícil d'afrontar.

- Part de les tasques o funcions que realitzen els empleats, gestionades des de fora l'oficina, poden posar en risc la confidencialitat de la companyia.

La meva recomanació és que només es realitzi un nombre determinat de dies a la setmana i que sempre s'estableixin reunions de forma periòdica, perquè la companyia pugui realitzar el seguiment del treball i de manera que no es perdi el vincle emocional amb l'empresa i entre els treballadors.

Però, avui dia, i més tenint en compte que hi ha un buit laboral i fiscal del teletreball, advocaria més per l' smartworking. El treball intel·ligent té lloc quan una empresa és capaç de crear un ecosistema que permeti als professionals decidir, en funció de la seva ocupació, on duran a terme cada tipus de tasca. La decisió ha de ser de l'empleat, a qui se li pressuposa un nivell de maduresa professional suficient com per valorar quan ha d'estar present físicament i quan virtualment.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook